Απόφαση Κοινότητας Ισθμίας 28/2019

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
28/2019
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2019-10-24 09:05
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

«Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής αορίστου
διάρκειας στην ‘’ΠΑΝ.ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.’’ για το Κ.Υ.Ε., που
λειτουργεί επί του 2ου χλμ. της Λ.Επιδαύρου στα Ίσθμια».

Περίληψη:

 

                                            Ο μ ο φ ω ν α

 

      Χορηγεί στην «ΠΑΝ. ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.» παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής ή χρήση μουσικών οργάνων αορίστου διάρκειας, του Κ.Υ.Ε. με την επωνυμία «GRANDE», που λειτουργεί επί του 2ου χλμ της Λ.Επιδαύρου στα Ίσθμια.

     Η εν λόγω χρήση θα γίνει σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 29 του Ν. 4442/16, της αριθμ. 3/96 Αστυνομικής Διάταξης όπως ισχύει, της Α5/3010/85 Υγειονομικής Διάταξης & της αριθμ. 423/02 Α.Δ.Σ.

2019-12-10T21:07:06+00:00 Οκτώβριος 24th, 2019|
Back