Απόφαση Κοινότητας Ισθμίας 27/2019

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
27/2019
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2019-10-25 09:01
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

«Γνωμοδότηση για έγκριση κατά παρέκκλιση των κείμενων
διατάξεων (άρθρο 34, παραγρ. 2 του Β.Δ. 465/70 ως ισχύει με το άρθρο
159 του Ν. 1512/18) κυκλοφοριακής σύνδεσης τύπου Β επί δευτερεύοντος
εθνικού οδικού δικτύου και συγκεκριμένα στο τμήμα της Π.Ε.Ο. 8
«Αθήνα-Κόρινθος» στην χ.θ. + 74,830 δεξιά από Αθήνα προς Κόρινθο
και εντός των ορίων ζώνης κατοικημένης περιοχής οικισμού Καλαμακίου
(όπως αυτή ορίζεται από την Π17 πινακίδα σήμανσης), στις εγκαταστάσεις
της υφιστάμενης βιομηχανίας επεξεργασίας ξύλου με την επωνυμία
«ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΩΤΙΟΣ ΑΝΑΣΤ.
ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Περίληψη:

ο μ ο φ ω ν α,

 

      Γνωμοδοτεί θετικά στην κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων (άρθρο 34, παραγρ. 2 του Β.Δ.465/70 ως ισχύει με το άρθρο 159 του Ν.4512/18) κυκλοφοριακής σύνδεσης τύπου Β επί δευτερεύοντος εθνικού οδικού δικτύου και συγκεκριμένα στο τμήμα της Π.Ε.Ο. 8 ‘Αθήνα-Κόρινθος’ στην χ.θ. + 74.830 δεξιά από Αθήνα προς Κόρινθο και εντός των ορίων ζώνης κατοικημένης περιοχής οικισμού «Καλαμακίου» (όπως αυτή ορίζεται από την Π17 πινακίδα σήμανσης), στις εγκαταστάσεις της υφιστάμενης βιομηχανίας παραγωγής ξύλου με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΩΤΙΟΣ ΑΝΑΣΤ. ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».-

 

2019-12-10T21:02:55+00:00 Οκτώβριος 25th, 2019|
Back