Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 23/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
23/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-07-06 02:13
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Εισήγηση στο Δ.Σ. του σχεδίου του νέου Κανονισμού Λειτουργίας Εμποροπανηγύρεων που διενεργούνται με την ευκαιρία θρησκευτικών εορτών

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   – Ο μ ό φ ω ν α

 

Εισηγείται το σχέδιο του νέου Κανονισμού λειτουργίας εμποροπανηγύρεων που διενεργούνται με την ευκαιρία  θρησκευτικών εορτών στον Δήμο μας σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 15/2018 απόφαση του Συμβουλίου της Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας και την υπ΄αριθμ. 14/2018 απόφαση του Συμβουλίου της Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων, καθώς και την από 28-06-2018 εισήγηση του Γραφείου Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου, ως ακολούθως :

 

ΑΡΘΡΟ 1ο

Εμποροπανηγύρεις  που διενεργούνται με την ευκαιρία θρησκευτικών  εορτών, στον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων

α) Εμποροπανήγυρη που διενεργείται με την ευκαιρία της θρησκευτικής εορτής  της Παναγίας Γιάτρισσας, στο Λουτράκι, της Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας, του Δήμου  Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων.

β) Εμποροπανήγυρη που διενεργείται με την ευκαιρία της θρησκευτικής εορτής  της Ανακομιδής Λειψάνων Θεοδώρου Στρατηλάτου, στους Αγίους Θεοδώρους, της Δ.Κ. Αγίων Θεοδώρων, του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας –Αγίων Θεοδώρων.

 

ΑΡΘΡΟ 2ο.

ΧΩΡΟΙ – ΕΚΤΑΣΗ

 1. ΓΙια την πανήγυρη που διενεργείται με την ευκαιρία της θρησκευτικής εορτής  της Παναγίας Γιάτρισσας, στο Λουτράκι:

      Ο χώρος που θα περικλείει τις τριακόσιες εξήντα πέντε (365) περίπου παραχωρούμενες  αριθμημένες θέσεις, περιγράφεται ως κάτωθι :

                 Α΄ Ζώνη: Από την οδό Δ. Σολωμού βόρεια μέχρι την οδό  Καποδιστρίου νότια, επί της οδού Καραϊσκάκη, με τις  παρόδους αυτών έως την πρώτη παράλληλο της οδού Καραϊσκάκη δυτικά και  ανατολικά, επί των πεζοδρομίων ,αποκλειομένου του τμήματοςτης οδού από Δ. Σολωμού βόρεια έως την   οδό Π. Γιάτρισσας νότια και επί της οδού Π. Γιάτρισσας δυτικά και ανατολικά της οδού Καραϊσκάκη.        

                Β΄ Ζώνη: Από την οδό Καποδιστρίου βόρεια μέχρι την οδό Ιωάννου  Λέκκα νότια, επί της οδού Καραϊσκάκη, με τις παρόδους αυτών έως την πρώτη παράλληλο της  οδού Καραϊσκάκη δυτικά και ανατολικά, επί των πεζοδρομίων.

                 Γ΄ Ζώνη: Από την οδό  Δ. Σολωμού νότια μέχρι την  οδό Μ. Αλεξάνδρου βόρεια, επί  της οδού Καραϊσκάκη, με τις παρόδους αυτών έως την   πρώτη παράλληλο της οδού Καραϊσκάκη δυτικά και ανατολικά, επί των πεζοδρομίων.

                 Δ΄ Ζώνη: Από την οδό Ιωάννου Λέκκα βόρεια και την οδό Μ. Αλεξάνδρου  νότια, Μέχρι πέραν της οδού Καραϊσκάκη, βόρεια και νότια   αντίστοιχα, επί της οδού Καραϊσκάκη, με τις παρόδους αυτών έως την πρώτη  παράλληλο της οδού Καραϊσκάκη δυτικά και ανατολικά, επί των πεζοδρομίων.

 

 1. Για την πανήγυρη που διενεργείται με την ευκαιρία της θρησκευτικής εορτής  της Ανακομιδής Λειψάνων Θεοδώρου Στρατηλάτου, στους Αγίους Θεοδώρους: Ο  χώρος που θα περικλείει τις εκατόν ογδόντα  (180) περίπου παραχωρούμενες αριθμημένες θέσεις,  περιγράφεται ως κάτωθι :

               α) Α΄ Ζώνη: Από την Π.Ε.Ο.Α.Κ. Νότια,  μέχρι την οδό Ευαγγελίστριας Βόρεια, επί    της οδού Παυσανία.

               β) Β΄ Ζώνη: Από την οδό Παυσανία Δυτικά, μέχρι την οδό Μαυροβουνίου  Ανατολικά, επί της οδού Ευαγγελίστριας.

3.Στους παραχωρούμενος κοινόχρηστους χώρους θα γραμμογραφούνται και θα αριθμούνται οι θέσεις από συνεργείο του Δήμου.

 

 1. Δεν   θα δοθούν  θέσεις έμπροσθεν  των καταστημάτων που βρίσκονται στις ανωτέρω  ζώνες και που έχουν άδεια κατάληψης δημοτικού χώρου,  για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ειδών καταστήματος κλπ .
 2. Τα σχεδιαγράμματα με τις θέσεις θα τηρούνται στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου για ενημέρωση των ενδιαφερόμενων.

 

 1. Σε περίπτωση που λόγω έλλειψης επαρκών κοινόχρηστων χώρων για την καλύτερη διοργάνωση των εμποροπανηγύρεων απαιτηθούν χώροι δημοτικοί, για Ψυχαγωγικές Παιδειές (Λούνα Παρκ, κλπ), θα ακολουθείται η διαδικασία περί παραχώρησης των χώρων αυτών ως ορίζει η σχετική νομοθεσία.

 

ΑΡΘΡΟ 3ο.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 1. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΗΓΥΡΗ που διενεργείται με την ευκαιρία της θρησκευτικής εορτής  της Παναγίας Γιάτρισσας, στο Λουτράκι: Οι άδειες που θα δοθούν στην Α΄, Β΄,Γ΄ & Δ΄ ζώνη ,  θα έχουν ισχύ ( 2 ημέρες) από 1ην πρωινή της 7 Σεπτεμβρίου έως 12ην βραδινή της 8 Σεπτεμβρίου .
 2. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΗΓΥΡΗ που διενεργείται με την ευκαιρία της θρησκευτικής εορτής  της Ανακομιδής Λειψάνων Θεοδώρου Στρατηλάτου, στους Αγίους Θεοδώρους: Οι άδειες που θα δοθούν στην Α΄,  & Β΄ ζώνη, θα έχουν ισχύ ( 2 ημέρες) από 1ην πρωινή της 7ης Ιουνίου έως 12ην βραδινή της 8ης Ιουνίου.

 

ΑΡΘΡΟ 4ο.

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΔΗ

 1. Τα είδη που επιτρέπονται να  πωλούνται, στις πιο πάνω πανήγυρις,  καθορίζονται στα εξής; Λευκά είδη, είδη προικός, παιχνίδια,    Άνθη & φυτά, μουσικά είδη, DVD , CD, ενδύματα, τρόφιμα & φαγώσιμα, πρόχειρα γεύματα,  αποξηραμένα άνθη, ασημικά, αντίκες βιβλία, υαλικά, λουκουμάδες, μαλλί γριάς, ξηροί καρποί, ψιλικά, είδη παντοπωλείου, εργαλεία, είδη μπάνιου, τάπητες, χαλάκια, είδη διακόσμησης, κοσμήματα, βιομηχανικά είδη λαϊκών αγορών, παραδοσιακά είδη λαϊκής τέχνης, χειροτεχνήματα , καλλιτεχνήματα και έργα τέχνης πρωτότυπης καλλιτεχνικής δημιουργίας, ιδίας παραγωγής, παραδοσιακά πιστοποιημένα οικοτεχνικά αγροτικά προϊόντα    συσκευασμένα – τυποποιημένα και μεταποιημένα (π.χ. μαρμελάδες, κομπόστες, γλυκά του κουταλιού, κρασί, τσίπουρο, τσικουδιά, ρακί, προϊόντα τομάτας κλπ.), είδη που πωλούν οι τυφλοί με άδεια υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, σε όλες τις ζώνες, εκτός από τον χώρο που περιγράφεται στην παρ. 4 του παρόντος άρθρου.
 2. Η παραπάνω κατηγοριοποιήσεις είναι ενδεικτικές και όχι περιοριστικές.
 3. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η πώληση από τους συμμετέχοντες με άδεια συμμετοχής στις υπαίθριες αγορές του άρθρου 38 των ειδών τους κατά τις ημέρες και τις ώρες που τα αντίστοιχα καταστήματα ομοειδών ειδών παραμένουν κλειστά, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις(παρ. 7 άρθρο 38 Ν. 4497/17).
 4. Για την πανήγυρη που διενεργείται με την ευκαιρία της θρησκευτικής εορτής  της Παναγίας Γιάτρισσας, στο Λουτράκι, από την οδό Π. Γιάτρισσας βόρια έως την οδό Ξενοφώντος νότια  επί της ανατολικής πλευράς της οδού Καραϊσκάκη επιτρέπεται η πώληση μόνο εκκλησιαστικών ειδών.

 

                                                              ΑΡΘΡΟ 5ο

                ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.

 1. Τα διατιθέμενα από τους πωλητές τρόφιμα, ανάλογα με το είδος τους, πρέπει να πληρούν τους όρους ποιότητας υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις της ενωσιακής περί τροφίμων νομοθεσίας, τις σχετικές κατά περίπτωση προϊόντος διατάξεις της ειδικής εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας, τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (1100/9.9.1987 απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου, Β’ 788), τους Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. – υπ’  αριθμ . 91354/24.8.2017 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, Β’2983) με την επιφύλαξη ειδικών κατά περίπτωση διατάξεων αρμοδιότητας του Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΧΚ) και Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π./οικ.47829 (Β’ 2161/23.6.2017) και τις υγειονομικές και λοιπές διατάξεις.
 2. Τα προς πώληση στο υπαίθριο εμπόριο είδη διατίθενται, σύμφωνα με τους Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. με την επιφύλαξη ειδικών κατά περίπτωση διατάξεων αρμοδιότητας ΓΧΚ και πρέπει να πληρούν τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (υποπαράγραφος Ε1 της παρ. Ε’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/ 2012, Α’ 222). Σε καμία περίπτωση, δεν πρέπει να συνιστούν παράνομη απομίμηση προϊόντων ή να διακινούνται κατά παράβαση των σχετικών με την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας διατάξεων ή διατάξεων της κοινοτικής τελωνειακής νομοθεσίας, του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265) και του ν. 2969/2001 (Α’ 281).
 3. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα διασκευασμένα οχήματα πωλητών, οι οποίοι διακινούν βιομηχανικά προϊόντα ή μεταποιημένα τρόφιμα απευθείας, να διαθέτουν Έγκριση Τύπου, σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία της 5299/406/9.10.2012 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Β’ 2840). Κατά τη διακίνηση και πώληση των τροφίμων τηρούνται οι απαιτήσεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού ΕΚ 852/2004 (L 139). Ειδικά, για τα τρόφιμα που συντηρούνται με ψύξη και κατάψυξη πρέπει να τηρείται η αλυσίδα ψύξης με βάση τις θερμοκρασίες συντήρησης που ορίζει ο παρασκευαστής των τροφίμων.

 

ΑΡΘΡΟ 6ο.

ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΔΗ

 1. Τα είδη που δεν επιτρέπονται να  πωλούνται καθορίζονται στα εξής;

α) Είδη ασέμνου περιεχόμενο ( περιοδικά,   DVD, CD, κ.λ.π.).

β) Είδη επικίνδυνα για ανάφλεξη και πρόκληση   πυρκαγιάς ( πυροτεχνήματα κ.λ.π.)

γ) Αποκλείονται παντός είδους δραστηριότητες και είδη που  έχουν σχέση με τον τζόγο.

ΑΡΘΡΟ 7ο.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

 1. Πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και δεν είναι αδειούχοι λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου, εφόσον διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας. Τη βεβαίωση αυτή εκδίδει ο δήμος μόνιμης κατοικίας των ενδιαφερόμενων πωλητών. (άρθρο 38 παρ.3).
 2. Κάτοχοι αδειών για συγκεκριμένες κυριακάτικες αγορές που εκδόθηκαν με βάση προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο. (άρθρο 38, παρ.4).
 3. Πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειούχοι λαϊκών αγορών.  
 4. Κάτοχοι παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και μεταποιημένα προϊόντα. (άρθρο 38, παρ. 4).
 5. Αδειούχοι πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα στις αγορές του άρθρου 38. (άρθρου 38, παρ. 4).
 6. Αδειούχοι του άρθρου 45, φυσικά πρόσωπα, τα οποία δημιουργούν έργα τέχνης, καλλιτεχνήματα, χειροτεχνήματα και λοιπά έργα πρωτότυπης, αποκλειστικά δικής τους, καλλιτεχνικής δημιουργίας     (άρθρο 38, παρ.4).
 7. Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) για τη διάθεση αποκλειστικά έργων ιδίας παραγωγής των μελών τους, σε  υπερβάλλοντα αριθμό θέσεων(άρθρο 38, παρ.4).
 8. Επαγγελματίες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, σε  υπερβάλλοντα αριθμό θέσεων(Υπ. Οικ/μίας &Ανάπτυξης Εγκύκλιος 1/37698/03.04.2018).

 

ΑΡΘΡΟ  8ο.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.Οι αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αυτήν που θα ορίζεται στην  ανακοίνωση-πρόσκληση που θα εκδίδει η αρμόδια υπηρεσία και θα δημοσιεύεται με κάθε πρόσφορο μέσο (πρόγραμμα Διαύγεια, καταστήματα Δήμου, ηλεκτρονική ανάρτηση κ.α). Στην ανακοίνωση θα αναφέρονται οι κατηγορίες δικαιούχων,  ο συνολικός αριθμός των παραχωρούμενων θέσεων, όπως γραμμογραφούνται και αριθμούνται οι θέσεις, βάσει των κατ΄ έτος συνθηκών (πολεοδομικές επεμβάσεις άνοιγμα νέων κατ/των, είσοδοι πολυκατοικιών, κ.α), το νούμερο, το μήκος και την αξία της κάθε θέσης, δικαιολογητικά συμμετοχής κ.α που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό . Η ανακοίνωση θα συνοδεύεται και με σχεδιάγραμμα της τεχνικής υπηρεσίας.

2.Η αίτηση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο.

3.Έκαστος  ενδιαφερόμενος, στην  αίτησή του, θα αναφέρει το μήκος  θέσης & την τιμή αυτής, που ενδιαφέρεται  να καταλάβει, καθώς και τα είδη που θα διαθέσει.

4.Οι  αιτήσεις των  ενδιαφερομένων  θα υποβάλλονται στο  Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου.

5.Θα  συνοδεύονται µε τα ακόλουθα δικαιολογητικά κατά περίπτωση:

     α) Άδεια υπαίθριου εμπορίου ή

     β)Βεβαίωση δραστηριοποίησης, χορηγούμενη από τον Δήμο μόνιμης κατοικίας

        του ενδιαφερόμενου πωλητή &                                                                                                                                                                                                                                                                 

     γ) Βιβλιάριο υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων.

 1. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτείται κατά περίπτωση.

 

ΑΡΘΡΟ  9ο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Μετά την υποβολή αιτήσεων και το πέρας της διαδικασίας εκδίδεται κατάλογος συμμετεχόντων, ο οποίος αναρτάται στο οικείο δημοτικό κατάστημα, προκειμένου οι επιλεγέντες να καταβάλουν τα αναλογούντα τέλη υπέρ του δήμου και να εκδοθεί η έγκριση συμμετοχής. Η εν λόγω απόφαση κοινοποιείται στην οικεία Περιφέρεια και είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή στα ελεγκτικά όργανα.

2.Οι εγκρίσεις δίδονται με κλήρωση μεταξύ των δικαιούχων συμμετοχής ως εξής:

α) Σε ποσοστό 70% σε: 1.  Πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και ΚΑΔ σχετικό με τη δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο & 2. Κάτοχους αδειών για συγκεκριμένες κυριακάτικες αγορές που εκδόθηκαν με βάση προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο .

β) Σε ποσοστό 20% σε πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειούχους λαϊκών αγορών και σε κατόχους παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και μεταποιημένα προϊόντα,

γ) Σε ποσοστό 10% σε αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα στις αγορές του παρόντος. Σε περίπτωση μη ενδιαφέροντος από αδειούχους των κατηγοριών (β) και (γ) ο αριθμός των θέσεων των κατηγοριών αυτών προστίθεται στον αριθμό της (α) κατηγορίας.

δ) Σε υπερβάλλοντα αριθμό θέσεων, σε  φυσικά πρόσωπα αδειούχους, τα οποία δημιουργούν έργα τέχνης, καλλιτεχνήματα, χειροτεχνήματα και λοιπά έργα πρωτότυπης, αποκλειστικά δικής τους, καλλιτεχνικής δημιουργίας.

ε) Σε υπερβάλλοντα αριθμό θέσεων, σε αδειούχους φορείς Κ.ΑΛ.Ο. θα δίδεται μία θέση ανά τέσσερα (4) μέλη, τα οποία διαθέτουν βεβαίωση πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 45 του Ν. 4497/17.

3.Σε περίπτωση που οι αιτήσεις είναι ίσες ή λιγότερες από τις προβλεπόμενες θα γίνονται δεκτές όλες οι αιτήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις και η κλήρωση θα γίνεται μόνο για τις θέσεις. Σε περίπτωση που εξακολουθούν να παραμένουν αδιάθετες θέσεις θα μπορούν να δίνονται κατά παρέκκλιση περισσότερες από μία (1)  στους ήδη δικαιούχους.

4.Οι δικαιούχοι άδειας υποχρεούνται,  προ της ενάρξεως της εμποροπανηγύρεως, στην καταβολή των αναλογούντων τελών. Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι δεν προσέλθουν εντός της αναφερομένης στην ανακοίνωση προθεσμίας, αποκλείονται της συμμετοχής της εμποροπανηγύρεως και οι θέσεις τους διατίθενται σύμφωνα με την σειρά του πίνακα επιλαχόντων.

5.Για την εύρυθμη λειτουργία των Εμποροπανηγύρεων και στην περίπτωση κατά την οποία μετά την χορήγηση των θέσεων προκύψει ανάγκη για αμοιβαία ανταλλαγή θέσεων μεταξύ δικαιούχων, αρμόδιο για την ανταλλαγή αυτή είναι η  Υπηρεσία του Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΤΕΛΗ

     Οι  άδειες θα αφορούν,   συγκεκριμένη αριθμημένη  θέση, με την πληρωμή ποσού,     γενομένου από τον πολλαπλασιασμό του   μήκους, επί την διάρκεια ( δύο ημερών)  επί την τιμή του τ.μ. , όπως αυτή καθορίζεται με     απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί τελών κατάληψης δημοτικού  χώρου για τις πανήγυρις.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΕΙΣΠΡΑΞΗ

         Για την πληρωμή του αναλογούντος τέλους θα προσέρχονται οι ίδιοι οι   δικαιούχοι µε την επίδειξη ταυτότητας ή διαβατηρίου ή νόµιµα εξουσιοδοτημένο άτομο  (για µία μόνον θέση). Το διπλότυπο είσπραξης που εκδίδεται ενέχει ισχύ άδειας που θα   φαίνονται:

       α) Τα στοιχεία  του δικαιούχου,    

       β) το διάστημα  ισχύος και το έτος,     

       γ) Ο αριθμός θέσης,

       δ) Το μήκος θέσης,  

       ε) το είδος.

ΑΡΘΡΟ 12ο.

ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

1.Οι εγκρίσεις που θα χορηγηθούν για την συμμετοχή στις πανηγύρις είναι προσωποπαγείς, και δεν επιτρέπονται η μεταβίβαση, η εισφορά , η εκμίσθωση και η παραχώρηση, κατά χρήση, καθώς και η άσκηση των δικαιωμάτων που  απορρέουν από αυτές, από οποιανδήποτε τρίτο .

2.Παραδίδονται αποκλειστικά στον δικαιούχο με την επίδειξη αποδεικτικού στοιχείου ταυτότητας μετά την καταβολή των αναλογούντων τελών.

3.Έχουν ισχύ όση και η διάρκεια της εμποροπανηγύρεως για την οποία χορηγούνται.

4.Αφορούν αποκλειστικά την έκθεση και πώληση ειδών που είναι αντικείμενο δραστηριότητας του ενδιαφερομένου.

 

ΑΡΘΡΟ 13ο.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ

 1. Αρμόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του Ν.4497/17 και των κατ’ εξουσιοδότησή τους εκδιδόμενων υπουργικών αποφάσεων είναι:

     α. Οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σε πανελλήνια κλίμακα, συνεπικουρούμενες, όποτε απαιτείται για τον έλεγχο των βιομηχανικών προϊόντων, από τις χωρικά αρμόδιες Χημικές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους της ΑΑΔΕ,

     β. Οι υπηρεσίες των Περιφερειών εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειάς τους,

     γ. Οι αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων, εντός των διοικητικών ορίων του δήμου τους,         

     δ. τα Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου (Κ.Ε.ΛΑ.Υ.Ε.) εντός των τοπικών ορίων της αρμοδιότητάς τους,

     ε. Οι υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας,

   στ. Οι Υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος στην περιοχή της δικαιοδοσίας τους             

    ζ. Η Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.  

 1. Από τις διατάξεις του Ν.4497/17 δεν θίγονται ή καταργούνται οι αρμοδιότητες των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.  
 2. Όπου στο άρθρο 7α του ν. 2323/1995 (Α’ 145) γίνεται λόγος για το έργο των Κ.Ε.ΛΑ.Υ.Ε., νοείται εφεξής ο έλεγχος τήρησης των διατάξεων του Ν.4497/17 και των κατ’ εξουσιοδότηση κανονιστικών πράξεων.
 3. Για τις παραβάσεις του Ν.4497/17 που διαπιστώνονται σύμφωνα με τα άρθρα 51 έως 54 επιβάλλονται οι κυρώσεις και γίνονται οι περαιτέρω ενέργειες που προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΓ‘ του Ν.4497/17. 
 4. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται δυνάμει του Ν.4497/17, δεν θίγουν ειδικότερα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται από τα αρμόδια όργανα για παραβάσεις των κανόνων εμπορίας και διακίνησης προϊόντων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ή ειδικότερα μέτρα και κυρώσεις που επιβάλλονται από την κείμενη νομοθεσία περί αντιμετώπισης παρεμπορίου, φοροδιαφυγής, ασφάλειας τροφίμων, θεμάτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως και την ισχύουσα νομοθεσία αρμοδιότητας των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
 5. Το άρθρο 19 << Ειδικές ποινικές κυρώσεις >> του Ν. 4177/2013, εφαρμόζεται αναλογικά. 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

 1. Οι συμμετέχοντες είναι  προσωπικά υπεύθυνοι και υπόλογοι για  την συνεχή καθαριότητα του χώρου ευθύνης τους.   Μετά την αποχώρησή τους ο χώρος θα είναι  ελεύθερος και καθαρός όπως ελεύθερο και καθαρό τον παρέλαβαν.
 2. Οι συμμετέχοντες  θα πρέπει να τηρούν   τους όρους και τις προϋποθέσεις   άσκησης υπαίθριου εμπορίου, να περιορίζονται   στο χώρο που τους όρισε ο Δήμος και να μην δημιουργούν    προβλήματα σε βάρος του περιβάλλοντος και των περιοίκων (ηχορύπανση κ.λ.π.).  
 3. Η συμμετοχή στις εμποροπανήγυρις του Δήμου Λουτρακίου- Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, συνεπάγεται και ανεπιφύλακτα την αποδοχή όλων των όρων του παρόντος κανονισμού.

ΑΡΘΡΟ 15ο.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΗΜΟΥ

 1.      Κατάσταση με τα στοιχεία των δικαιούχων, της τήρησης των όρων της άδειας και της απομάκρυνσης των άνευ έγκρισης  συμμετεχόντων στις πανήγυρις θα διαβιβάζεται στην Ελληνική Αστυνομία, αρμόδιους υπάλληλους του Δήμου που ορίζονται για το σκοπό αυτό,  στην οικεία Περιφέρεια και είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή στα ελεγκτικά όργανα του παρόντος. Σε περίπτωση που δεν απομακρυνθούν θα επιβάλλονται οι κυρώσεις που  ορίζονται στις σχετικές διατάξεις του Ν. 4497/17. Επίσης πριν τη διεξαγωγή εμποροπανηγύρεων θα ενημερώνεται η Ελληνική Αστυνομία  για τον έλεγχο και την ομαλή διεξαγωγή αυτών (ρύθμιση κυκλοφορίας, κ.α).
 2. Ο Δήμος Θα μεριμνήσει, για την τοποθέτηση χημικών αποχωρητηρίων. Τα αποχωρητήρια   αυτά θα πρέπει να τοποθετούνται ανάλογα με την έκταση, να καθαρίζονται τακτικά και  σε καθημερινή βάση και πάντοτε με την προϋπόθεση ότι η τοποθέτησή τους σε συγκεκριμένους χώρους δεν δημιουργεί προβλήματα αισθητικής   ή υγιεινής και είναι κατάλληλα επενδυμένα ώστε να εναρμονίζονται με το περιβάλλον.

ΑΡΘΡΟ 16ο.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 1. Περιπτώσεις    που τυχόν προκύψουν  και δεν αναφέρονται στον  Κανονισμό, θα καλύπτονται από  τους σχετικούς Νόμους, Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις.
 2. Με την έγκριση  του παρόντος Κανονισμού, κάθε προηγούμενος Κανονισμός Λειτουργίας Εμποροπανηγύρεων, στον Δήμο  Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, καταργείται.
2018-07-25T23:06:07+00:00 Ιούλιος 6th, 2018|
Back