Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 21/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
21/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-07-06 02:09
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Εισήγηση στο Δ.Σ. για κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την
κυκλοφοριακή σύνδεση του χώρου όπου πρόκειται να ανεγερθεί το
νέο Μουσείο Περαχώρας, με το δημοτικό και επαρχιακό δίκτυο της
περιοχής.

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    – Ο μ ό φ ω ν α

 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων ευρισκομένων στην περιοχή ΓΟΝΕΖΑ  της Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας, συνολικού εμβαδού 947,21 τ.μ., για λόγους δημόσιας ωφέλειας, ήτοι για την κυκλοφοριακή σύνδεση του χώρου όπου πρόκειται να ανεγερθεί το νέο Μουσείο Περαχώρας με το δημοτικό και επαρχιακό δίκτυο της περιοχής σύμφωνα με το από Μάιο 2018 συνταχθέν κτηματολογικό διάγραμμα και τον κτηματολογικό πίνακα, καθώς και την από 04-07-2018 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. & Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου.

2018-07-09T14:13:11+00:00 Ιούλιος 6th, 2018|
Back