Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 15/2020

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
15/2020
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2020-07-03 03:20
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Εισήγηση στο Δ.Σ. περί των προτεινόμενων χώρων παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας, ειδικά για παραχώρηση με δημοπρασία, στον Δήμο μας έως και 31/12/2020.

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   κατά   Π λ ε ι ο ψ η φ ί α

(μειοψηφούντος του κ. Σταυρόπουλου Κων/νου)

 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με

 • τις υπ’ αριθ. 10/02-06-2020, 16/25-05-2020, 08/10-06-2020 & 06/05-06-2020   Αποφάσεις Κοινοτήτων Λουτρακίου – Περαχώρας, Αγίων Θεοδώρων, Ισθμίας & Πισίων, αντίστοιχα, 
 • την από 10/06/2020 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων του Δήμου, 

τους χώρους παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας, ειδικά για παραχώρηση με δημοπρασία, στον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, ανά Κοινότητα, έως 31-12-2020, ως ακολούθως:

Στην Κοινότητα Λουτρακίου – Περαχώρας, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 10/2020 Απόφαση του Συμβουλίου της οικείας Κοινότητας:

 

 • στη θέση Καλυψώ – Μπούτσι στο Λουτράκι, (σε απόσταση 100 μ. από την νοητή παράλληλη γραμμή που εκκινεί από το ανατολικό όριο της ιδιοκτησίας του ξενοδοχείου HOTEL POSEIDON RESORT) εκτάσεως 25 τμ.
 • στην οδό Ποσειδώνος 55 στο Λουτράκι (σε απόσταση 100 μ. από την νοητή παράλληλη γραμμή που εκκινεί από την νότια πλευρά της προβολής της επιχείρησης «Άρτεμις» ιδιοκτησίας Ζαχαρούλας Αριστ. Μήτρου – Ντζίφα), εκτάσεως 50 τμ. 

 

 • στο Λουτράκι χώρος έκτασης 50 τμ. (ο οποίος ορίζεται 100 μ. νότια του HOTEL BARBARA και 100 μ. βόρεια του κατ/τος ALTERA).
 • επί της οδού Ποσειδώνος 48 στο Λουτράκι, έκτασης 10τμ.

Σας επισημαίνουμε οτι για την ανωτέρω παραχώρηση απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της Κοινοπραξίας Τουριστική Λουτρακίου ΑΕ ΟΤΑ-ΛΟΥΤΡΑΚΙΑ.Ε. ΚΛΑΜΠ ΟΤΕΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΑΖΙΝΟ.

 

Στην Κοινότητα Αγίων Θεοδώρων, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 16/2020 Απόφαση του Συμβουλίου της οικείας Κοινότητας:

 • έκταση 40 τμ. επί του αιγιαλού δυτικά από τον Πύργο Ναυαγοσώστη έμπροσθεν του «Αλσυλλίου Λιάντρου» (ΠΕΥΚΑΚΙΑ).
 • έκταση 40 τμ. επί του αιγιαλού στην ανατολική πλευρά των προσκόπων έμπροσθεν του «Αλσυλλίου Λιάντρου» (ΠΕΥΚΑΚΙΑ).
 • έκταση 250 τμ. επί του αιγιαλού πλησίον του Πύργου Ναυαγοσώστη έμπροσθεν  του “Αλσυλλίου Λιάντρου” (ΠΕΥΚΑΚΙΑ).
 • έκταση 250 τμ. επί του αιγιαλού πλησίον του πρώην κατ/τος “Απάνεμο”, έμπροσθεν  του “Αλσυλλίου Λιάντρου” (ΠΕΥΚΑΚΙΑ).
 • έκταση 250 τμ. επί του αιγιαλού έμπροσθεν του πρώην κατ/τος “Πλώρη”, έμπροσθεν  του “Αλσυλλίου Λιάντρου” (ΠΕΥΚΑΚΙΑ).
 • έκταση 250 τμ. επί του αιγιαλού πλησίον των γραφείων του Ερυθρού Σταυρού, έμπροσθεν  του “Αλσυλλίου Λιάντρου” (ΠΕΥΚΑΚΙΑ).

 

Στην Κοινότητα Ισθμίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 8/2020 Απόφαση του Συμβουλίου της οικείας Κοινότητας: 

 • κανένας χώρος

 

Στην Κοινότητα Πισίων, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 6/2020 Απόφαση του Συμβουλίου της οικείας Κοινότητας: 

 • ένας χώρος στην παραλία Αγίας Σωτήρας στον οικισμό Σχίνου, έκτασης 26,15 τμ.
 • ένας χώρος στην παραλία Αλμύρας στον οικισμό Σχίνου, έκτασης 61,04 τμ.
2020-07-06T22:21:36+00:00 Ιούλιος 3rd, 2020|
Back