Απόφαση ΔΚ Λουτρακίου – Περαχώρας 29/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
29/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-10-04 05:20
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Γνωμοδότηση περί επεκτάσεων δημοτικού φωτισμού στην Δημοτική Κοινότητα Λουτρακίου – Περαχώρας.

Περίληψη:

ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωμοδοτεί θετικά επί των επεκτάσεων δημοτικού φωτισμού στην Δημοτική Κοινότητα Λουτρακίου – Περαχώρας και σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο προοίμιο της παρούσας απόφασης.

2018-10-18T17:22:31+00:00 Οκτώβριος 4th, 2018|
Back