Απόφαση ΔΚ Λουτρακίου – Περαχώρας 14/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
14/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-05-15 11:26
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης ψυχαγωγικών παιδειών(παιχνίδια με κερματοδέκτες) στην «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΡΕΤΗ» περιορισμένης διάρκειας σε ιδιωτικό χώρο στο ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ.

Περίληψη:

ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί προέγκριση ίδρυσης στην «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΡΕΤΗ» ψυχαγωγικών παιδειών(παιχνίδια με κερματοδέκτες) περιορισμένης διάρκειας σε ιδιωτικό χώρο στο ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ  .

2018-05-21T23:28:29+00:00 Μάιος 15th, 2018|
Back