Απόφαση ΔΚ Λουτρακίου Περαχώρας 13/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
13/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-05-15 11:03
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Χορήγηση ή μη άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής, αορίστου διάρκειας στον « ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟ» εντός του Κ.Υ.Ε. που λειτουργεί επί της οδού Ψαρρών 2, στο Λουτράκι.

Περίληψη:
2018-05-21T23:03:42+00:00 Μάιος 15th, 2018|
Back