Απόφαση ΔΚ Λουτρακίου Περαχώρας 12/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
12/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-05-15 10:59
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής αορίστου διάρκειας στον « ΧΑΡΙΤΙΔΗ ΜΑΥΡΟΥΔΗ» εντός του Κ.Υ.Ε. (COCOON),επί της οδού Ποσειδώνος 2, στο Λουτράκι.

Περίληψη:

ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί στον ΧΑΡΙΤΙΔΗ ΜΑΥΡΟΥΔΗ παράταση ωραρίου χρήσης
μουσικής ή χρήση μουσικών οργάνων, αορίστου διάρκειας, για το Κ.Υ.Ε. που λειτουργεί επί της οδού Ποσειδώνος 2 , στο Λουτράκι.

2018-05-21T23:22:03+00:00 Μάιος 15th, 2018|
Back