Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 56/2020

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
56/2020
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2020-05-27 02:31
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Ορισμός νέου πολιτικού εκπροσώπου του Δήμου μας στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας (Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ.).

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

Ορίζει ως πολιτικό εκπρόσωπο του Δήμου μας στο ανωτέρω Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας (Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ.) τη δημοτική σύμβουλο κα ΚΟΡΔΑΛΗ Σωτηρία, σύμφωνα με την πρόταση του κ. Δημάρχου.

Κατά τα λοιπά παραμένει σε ισχύ η υπ’ αριθ. 42/26-02-2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

 

2020-06-19T14:32:18+00:00 Μάιος 27th, 2020|
Back