Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 54/2020

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
54/2020
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2020-05-27 02:29
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Έγκριση τροποποίησης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Στοχοθεσία) έτους 2020 του ν.π.δ.δ. Δήμου μας “Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων (ΜΕΡΙΜΝΑ)”

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

Εγκρίνει την τροποποίηση του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Στοχοθεσία) έτους 2020 του ν.π.δ.δ. Δήμου μας “Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων (ΜΕΡΙΜΝΑ)”, όπως έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθ. 8/2020 Απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου.

2020-06-19T14:30:48+00:00 Μάιος 27th, 2020|
Back