Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 237/2019

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
237/2019
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2019-10-05 12:13
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Ορισμός δύο (2) δημοτικών συμβούλων για την επιτροπή εκτίμησης ακινήτων που πρόκειται να αγοραστούν από τον Δήμο, καθώς και μίσθωσης, εκμίσθωσης και εκποίησης ακινήτων.

Περίληψη:

Α π ο  φ α σ ί ζ ε ι   – Ο μ ό φ ω ν α

 

Ορίζει  μέλη της επιτροπής εκτίμησης ακινήτων που πρόκειται να αγοραστούν από τον Δήμο, καθώς και μίσθωσης, εκμίσθωσης και εκποίησης ακινήτων, για το χρονικό διάστημα έως και 31/12/2023 (λήξη τρέχουσας δημοτικής περιόδου),  τους δημοτικούς συμβούλους κ.κ. Παντελέου Κων/νο και Σταυρόπουλο Κων/νο.

Το δεύτερο μέλος της επιτροπής θα αντικαθίσταται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου εκάστης Κοινότητας του Δήμου, ανάλογα σε ποια Κοινότητα βρίσκεται το ακίνητο.

Οι ανωτέρω μαζί με έναν (1) μηχανικό της Δ.Τ.Υ. και Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου με τον αναπληρωτή του και έναν (1) δημοτικό υπάλληλο ως γραμματέα, θα συγκροτήσουν με απόφαση Δημάρχου την εν λόγω επιτροπή.

2019-10-09T00:14:58+00:00 Οκτώβριος 5th, 2019|
Back