Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 19/2020

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
19/2020
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2020-03-10 01:34
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ενταγμένου στο Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι”, για την εκτέλεση του έργου “Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων”. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή του δανειστικού συμβολαίου.

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    κατά Π λ ε ι ο ψ η φ ί α

(μειοψηφούντος του κ. Ασημακόπουλου Χρήστου)

Α. Αποδέχεται όλους τους όρους που έθεσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, στην 3688/2019 συνεδρίασή του, στην οποία εγκρίθηκε η χορήγηση επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου στο Δήμου μας, συνολικού ποσού #842.000,00# €, ενταγμένου στο Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι”, για την εκτέλεση του έργου: Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων

Β. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή  του δανειστικού συμβολαίου.

2020-03-10T01:34:13+00:00 Μάρτιος 10th, 2020|
Back