Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 173/2019

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
173/2019
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2019-07-09 01:03
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Επιλογή διαδικασίας για την εκτέλεση της προμήθειας των 5ου & 6ου
τμηματικών προϋπολογισμών της υπ΄αριθμ. 81/2018 μελέτης που αφορούν την προμήθεια καυσίμων του νπδδ ΔΟΚΟΠΑΠ

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κατά Π λ ε ι ο ψ η φ ί α

(με τη λευκή ψήφο του δ.σ. Χρ. Ασημακόπουλου)

 

Επιλέγει ως διαδικασία ανάθεσης της προμήθειας των 5ου και 6ου τμηματικών προϋπολογισμών της υπ΄αριθμ. 81/2018 μελέτης  της Δ/νσης Καθαριότητας & Διαχείρισης Απορ/των του Δήμου, οι οποίοι αφορούν την προμήθεια καυσίμων του νομικού του προσώπου ΔΟΚΟΠΑΠ, την απευθείας ανάθεση, λόγω κατεπείγοντος, καθότι κρίνεται επιτακτική για την απρόσκοπτη λειτουργία του ν.π.

Η απευθείας ανάθεση θα γίνει από τα αρμόδια όργανα του ν.π.

2019-07-09T13:03:13+00:00 Ιούλιος 9th, 2019|
Back