Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 17/2020

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
17/2020
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2020-03-10 01:36
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Αποδοχή φοιτητή, για πραγματοποίηση εξάμηνης πρακτικής άσκησης στο Δήμο μας.

Περίληψη:

     Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α

 

 

  • Αποδέχεται τον Παπαγεωργίου Κων/νο του Μαργαρίτη  – φοιτητή της Σχολής Διοίκησης του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (πρώην ΤΕΙ Πελοποννήσου), για την κάλυψη θεσμοθετημένης στον Δήμο μας θέσης πρακτικής άσκησης, προκειμένου να εκτελέσει την εξάμηνη πρακτική του στις Υπηρεσίες του Δήμου, και συγκεκριμένα στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, με ημερομηνία έναρξης την 01η  Απριλίου 2020 και λήξης την 30η Σεπτεμβρίου 2020.

 

 

2020-03-10T01:36:51+00:00 Μάρτιος 10th, 2020|
Back