Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 14/2020

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
14/2020
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2020-02-20 10:41
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Έγκριση Ολοκληρωμένων Πλαισίων Δράσης (Ο.Π.Δ.), έτους 2020, των Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου μας

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ο μ ό φ ω ν α
Εγκρίνει τα Ολοκληρωμένα Πλαίσια Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2020 των
νομικών Προσώπων του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, ήτοι

  •  “Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου
    Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων”, με το διακριτικό τίτλο «ΜΕΡΙΜΝΑ»
  • “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου Περαχώρας”,
    όπως εμφανίζονται στους επισυναπτόμενους Πίνακες Στοχοθεσίας, οι οποίοι και
    ενσωματώνονται στο ΟΠΔ του Δήμου μας.
2020-02-21T02:49:26+00:00 Φεβρουάριος 20th, 2020|
Back