Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 103/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
103/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-05-16 01:00
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 15497/31-7-2017 Σύμβασης εκτέλεσης της υπηρεσίας “Συντήρηση – λειτουργία δημοσίων ποδηλάτων” (αρ. μελ. 36/2017)

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     κατά π λ ε ι ο ψ η φ ί α

(μειοψηφούντων των κκ. Λογοθέτη Κων/νου, Μουζάκη Αθανασίου, Δόσχορη Κων/νου, Πέτρου Θεόδωρου & Ασημακόπουλου Χρήστου)

Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 15497/31-7-2017 Σύμβασης εκτέλεσης της υπηρεσίας “Συντήρηση – λειτουργία δημοσίων ποδηλάτων” (αρ. μελ. 36/2017) επ’ ωφελεία του Δήμου, σύμφωνα με την από 23-04-2018 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης

2018-05-21T14:54:58+00:00 Μάιος 16th, 2018|
Back