Απόφαση Δημάρχου 18800/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
18,800/2018
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-11-13 10:46
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Παραχώρηση χρήσης του κλειστού Γυμναστηρίου Γυμνασίου Λουτρακίου σε αθλητικούς συλλόγους

Περίληψη:

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την παραχώρηση χρήσης του κλειστού Γυμναστηρίου του Γυμνασίου Λουτρακίου σε αθλητικούς συλλόγους, κατόπιν αιτημάτων τους,  για την αγωνιστική περίοδο 2018 – 2019 προς κάλυψη των αναγκών των διαφόρων τμημάτων τους, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 18/2018 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της οικείας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, και συγκεκριμένα:

Α) στον Αθλητικό Σύλλογο «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΡΑΝΟΙ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ», προκειμένου να το χρησιμοποιεί εβδομαδιαίως τις κάτωθι ημέρες και ώρες:

 

Δευτέρα: από 20.00 έως και 21.30

Τρίτη: από 14.00 έως και 16.00

Τετάρτη: από 19.30 έως και 21.30

Πέμπτη: από 14.00 έως και 16.00

Παρασκευή: από 14.00 έως και 16.15

 

Στις προπονήσεις θα συμμετέχουν περίπου (20) παιδιά, υπό την επίβλεψη δύο (2) προπονητών.

Υπεύθυνος για την ασφάλεια του χώρου θα είναι αποκλειστικά ο ανωτέρω Σύλλογος και συγκεκριμένα το μέλος του κ. Θωμαΐδης Πέτρος.

 

Β) στον Αθλητικό Όμιλο «ΠΟΣΕΙΔΩΝ» Λουτρακίου,  προκειμένου να το χρησιμοποιεί εβδομαδιαίως τις κάτωθι ημέρες και ώρες:

 

Δευτέρα: από 14.00 έως και 20.00 (για τα τμήματα χάντμπολ και μπάσκετ)

Τρίτη: από 16.00 έως και 21.30 (για τα τμήματα μπάσκετ και πινγκ πονγκ)

Τετάρτη: από 14.30 έως και 19.30 (για τα τμήματα χάντμπολ και μπάσκετ)

Πέμπτη: από 16.00 έως και 21.30 (για τα τμήματα μπάσκετ και πινγκ πονγκ)

Παρασκευή: από 16.15 έως και 21.30 (για τα τμήματα μπάσκετ και βόλει)

Σάββατο: από 10.30 έως και 13.30 (για τα τμήματα μπάσκετ και πινγκ πονγκ)

 

Το τμήμα αντισφαίρισης (τένις) θα χρησιμοποιεί το Γυμναστήριο μόνο όταν κακές καιρικές συνθήκες δε θα επιτρέπουν τη χρήση των εξωτερικών γηπέδων, κατόπιν πάντα συνεννόησης με τα λοιπά τμήματα του Συλλόγου.

 

Υπεύθυνοι για την ασφάλεια του χώρου θα είναι αποκλειστικά ο ανωτέρω Σύλλογος και συγκεκριμένα κατά τμήμα:

▪  ο έφορος καλαθοσφαίρισης (μπάσκετ) κ. Στογιαννόπουλος Στέφανος

οι προπονητές καλαθοσφαίρισης (μπάσκετ) κ.κ. Γλυκοφρύδης Άγγελος, Σακελλάρης Παναγιώτης, Δαμβουνέλης Ιωάννης, Νταλίπης Χρήστος

ο έφορος -προπονητής χειροσφαίρισης (χάντμπολ) κ. Τυφτικίδης Λάζαρος

ο έφορος επιτρ. αντιφαίρισης (πινγκ πονγκ) κ. Κορκόβελος Σταύρος

ο έφορος αντισφαίρισης (τένις) κ. Παπαδημητρόπουλος Μίλτος

ο προπονητής αντισφαίρισης (τένις) κ. Νουφράκης Διαμαντής

ο έφορος πετοσφαίρισης (βόλει) κ. Γεωργίου Χαράλαμπος

 

Γ) Η παραχώρηση χρήσης του κλειστού Γυμναστηρίου του Γυμνασίου Λουτρακίου στους ανωτέρω δύο (2) συλλόγους θα διέπεται από την κείμενη νομοθεσία, θέτοντας:

ως βασική προϋπόθεση αυτής το να αναλάβουν οι Σύλλογοι τον καθαρισμό του χώρου, αμέσως μετά το πέρας κάθε δραστηριότητας,

και ακολούθως τις επόμενες προϋποθέσεις κατά τη χρήση του παραχωρούμενου χώρου:

α) οι δραστηριότητες των Συλλόγων θα πραγματοποιούνται εκτός του υποχρεωτικού προγράμματος του Σχολείου, του οποίου δεν θα παρεμποδίζεται η εύρυθμη λειτουργία του,

β) οι ορισμένοι από τους ανωτέρω Συλλόγους ως υπεύθυνοι για την ασφάλεια του χώρου, θα έχουν την ευθύνη ανοίγματος και κλεισίματος αυτού, και θα συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της Δ/ντριας του Σχολείου,

γ) όργανα γυμναστικής ή όποιο άλλο αντικείμενο χρησιμοποιούν οι Σύλλογοι για τις δραστηριότητές τους, θα απομακρύνονται μετά το πέρας της χρήσης του χώρου ή θα τοποθετούνται σε σημείο του χώρου που θα υποδείξει η Δ/ντρια ή ο Γυμναστής του Σχολείου, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος και να μην παρακωλύονται οι δραστηριότητες του Σχολείου,

δ) σε έκτακτες περιπτώσεις που το Σχολείο θα χρειαστεί τον παραχωρούμενο χώρο για τη διοργάνωση εκδήλωσής του, οι Σύλλογοι που θα τον χρησιμοποιούν, αφού ενημερωθούν εγκαίρως, θα παραδίδουν στο Σχολείο τον χώρο προς χρήση,

ε) ο χώρος, μετά το πέρας κάθε δραστηριότητας, θα παραδίδεται καθαρός και χωρίς φθορές, έτοιμος να χρησιμοποιηθεί από το Σχολείο. Σε περίπτωση που η Δ/ντρια του Σχολείου διαπιστώσει φθορές ή ακάθαρτο τον χώρο, θα καλούνται οι Σύλλογοι να τις αποκαταστήσουν ή να τον καθαρίσουν άμεσα. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσής τους, η οικεία Σχολική Επιτροπή θα μπορεί να εισηγηθεί την ανάκληση της Απόφασης παραχώρησης, την αποβολή των Συλλόγων από τον χώρο και την καταβολή αποζημίωσης από αυτούς,

στ) οι Σύλλογοι θα προστατεύουν τον χώρο από οποιαδήποτε φθορά και θα τον σέβονται ως χώρο εκπαίδευσης,     

ζ) οι Σύλλογοι θα καταβάλλουν, αναλογικά ο καθένας, τις επιπλέον δαπάνες φωτισμού, θέρμανσης και ύδρευσης που θα προκύψουν από τη χρήση του Γυμναστηρίου από τους ίδιους.

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις θα είναι δεσμευτικές για την εν λόγω παραχώρηση, η οποία θα ανακαλείται σε περίπτωση που αυτές δεν θα τηρούνται.

 

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί: 1) στον Α.Ο. “ΠΟΣΕΙΔΩΝ” Λουτρακίου (Π. Τσαλδάρη 5 – 20300 Λουτράκι), 2) στον Α.Σ. “ΓΕΡΑΝΟΙ” Λουτρακίου (28ης Οκτωβρίου 55Α – 20300 Λουτράκι), 3) στο Γυμνάσιο Λουτρακίου, 4) στη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας, 5) στη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Κορινθίας (Νοταρά 123 – 201 31 Κόρινθος), 6) στη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου μας, 7) στον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού κ. Σακελλαρίου Αναστάσιο και 8) στην οικεία Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, προκειμένου να λάβουν γνώση.

2018-11-19T22:48:01+00:00 Νοέμβριος 13th, 2018|
Back