Απόφαση Δημάρχου 13156/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
13,156/2018
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-08-20 12:14
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων για τη διετία 2018-2020 (01/09/2018 – 31/08/2020)

Περίληψη:

Α   π ο   φ α σ   ί ζ ο υ   μ ε

 

Συγκροτούμε τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων, για τη διετία 2018-2020 (01/09/2018 – 31/08/2020), η οποία θα αποτελείται από τους κάτωθι:

1.ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ Μαρία, δημοτική σύμβουλο, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον δημοτικό σύμβουλο κ. ΣΤΑΜΟΥ Γεώργιο,

2.ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΟΥ Θεώνη, Δ/ντρια του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αγ. Θεοδώρων, με αναπληρώτρια την κα ΚΟΣΥΒΒΑ Κανέλλα, Δ/ντρια του 3ου Δημοτικού Σχολείου Λουτρακίου, ως εκπροσώπους της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Κορινθίας,

3.ΜΠΑΛΗ Σπυρίδωνα, Δ/ντή Γενικού Λυκείου Λουτρακίου, με αναπληρώτρια την κα ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Ελένη, Δ/ντρια 2ου ΕΠΑΛ Λουτρακίου, ως εκπροσώπους της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Κορινθίας,

4.ΣΥΓΡΙΜΗ Δημήτριο, εκπαιδευτικό, με αναπληρωτή τον κ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟ Σωτήριο, επίσης εκπαιδευτικό, ως εκπροσώπους του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας,

5.ΖΑΡΑΦΕΤΑ Γεώργιο, εκπαιδευτικό & Δ/ντή 1ου ΕΠΑΛ Λουτρακίου, με αναπληρώτρια την κα ΣΤΑΜΟΥ Παναγιώτα, επίσης εκπαιδευτικό & Δ/ντρια Γυμνασίου Περαχώρας, ως εκπροσώπους της Α’ Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Μ.Ε.) Κορινθίας,

6.ΜΑΝΤΑ Ιωάννη, εκπαιδευτικό, με αναπληρωτή τον κ. ΚΛΕΦΤΟΓΙΑΝΗ Λάμπρο, επίσης εκπαιδευτικό, ως εκπροσώπους της Ένωσης Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κορινθίας,

7.ΠΙΤΣΙΚΑΛΗ Ηλία, με αναπληρωτή τον κ. ΣΩΤΟ Θωμά, ως εκπροσώπους του Εμπορικού & Επαγγελματικού Συλλόγου Αγ. Θεοδώρων.

Καθένας από τους ανωτέρω φορείς και συλλόγους δικαιούται να αντικαταστήσει τους εκπρόσωπους του κατά τη διάρκεια της θητείας τους και για το υπόλοιπο μέρος της θητείας αυτής.

Η θητεία της παρούσας Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας λήγει στις 31/8/2020, παρατείνεται δε αυτή μετά τη λήξη της μέχρι τον ορισμό νέων μελών.

(Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε ότι μετά την 31/08/2019, οπότε και λήγει η τρέχουσα δημοτική περίοδος και συνεπεία αυτού και η θητεία των προαναφερθέντων δημοτικών συμβούλων – μελών της παρούσας Επιτροπής, αν απαιτηθεί, αυτοί θα αντικατασταθούν με νεότερη Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και θα ανασυγκροτηθεί νομίμως η Επιτροπή).     

 

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η δημοτική υπάλληλος κα ΣΚΑΖΑ Αναστασία – κλάδου ΠΕ1-Δ/κού, με αναπληρώτρια την επίσης δημοτική υπάλληλο κα ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Αργυρώ – ΤΕ Κλωστοϋφαντουργών.

 

2018-08-23T11:17:13+00:00 Αύγουστος 20th, 2018|
Back