Απόφαση Δ.Κ. Λουτρακίου Περαχώρας 21/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
21/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-06-22 03:34
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου, χρήσης μουσικής αορίστου διάρκειας στην « ΚΟΣΜΙΔΗ ΕΥΑΝΘΙΑ » σε Κ.Υ.Ε. που λειτουργεί επί της οδού Ποσειδώνος 15, στο Λουτράκι.

Περίληψη:

ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί στην  ΚΟΣΜΙΔΗ ΕΥΑΝΘΙΑ παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής
ή χρήση μουσικών οργάνων, αορίστου διάρκειας, για το Κ.Υ.Ε. που λειτουργεί επί της οδού Ποσειδώνος 15 , στο Λουτράκι.

2018-06-22T03:34:30+00:00 Ιούνιος 22nd, 2018|
Back