Απόφαση Δ.Κ. Λουτρακίου Περαχώρας 20/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
20/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-06-22 03:32
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου, χρήσης μουσικής αορίστου διάρκειας στον « ΚΑΤΣΙΑΠΗ ΝΙΚΟΛΑΟ » σε Κ.Υ.Ε. που λειτουργεί στην περιοχή Νεραΐδα.

Περίληψη:

ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί στον ΚΑΤΣΙΑΠΗ ΝΙΚΟΛΑΟ  παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής ή χρήση μουσικών οργάνων, αορίστου διάρκειας, για το Κ.Υ.Ε. που λειτουργεί στην περιοχή Νεραϊδα , στο Λουτράκι.

2018-06-22T03:32:17+00:00 Ιούνιος 22nd, 2018|
Back