Απόφαση Δ.Κ. Ισθμίας 27/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
27/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-10-26 11:09
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Περί αναπροσαρμογής τελών καθαριότητας και φωτισμού καθώς και μείωση τελών καθαριότητας και φωτισμού σε ευπαθείς ομάδες Δήμου

Περίληψη:

Ο μ ο φ ω ν α

Α)   Εισηγείται μείωση κατά 5% στα τέλη καθαριότητας και φωτισμού για όλες τις περιοχής της  Δημοτικής Κοινότητας Ισθμίας, για το έτος 2019 και εφεξής, ως ακολούθως:

  1. Του συντελεστή 1,46 €/τ.μ. που ισχύει σήμερα για όλα τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες σε 1,39 €/τ.μ.
  2. Του συντελεστή 3,40 €/τ.μ. που ισχύει σήμερα για τους επαγγελματικούς χώρους (βιομηχανίες, βιοτεχνίες, καταστήματα, διάφορες επιχειρήσεις) σε 3,23 €/τ.μ.

Β) Εισηγείται μείωση κατά 50% στα τέλη καθαριότητας και φωτισμού στις κατοικίες των Δημοτών που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, για το έτος 2019 και εφεξής.-

2018-10-30T23:11:14+00:00 Οκτώβριος 26th, 2018|
Back