Απόφαση Δ.Κ. Ισθμίας 25/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
25/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-10-26 11:01
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Εξέταση αιτημάτων Κατσαϊδώνη Ανδρέα

Περίληψη:

ο μ ο φ ω ν α,

 

      Γνωμοδοτεί θετικά στο αίτημα του  κ. Κατσαϊδώνη Ανδρέα και εισηγείται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών κλπ.) να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες, λόγω αρμοδιότητας.-

    

2018-10-30T23:05:56+00:00 Οκτώβριος 26th, 2018|
Back