Απόφαση Δ.Κ. Ισθμίας 24/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
24/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-10-26 11:06
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Εξέταση αιτήματος για τοποθέτηση φωτιστικού σώματος σε υπάρχοντα στύλο της ΔΕΗ

Περίληψη:

ο μ ο φ ω ν α,

 

      Γνωμοδοτεί θετικά στο αίτημα του  κ. Αλεξόπουλου Ελευθερίου και εισηγείται στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου να προβεί στην τοποθέτηση του φωτιστικού σώματος (μπράτσο), για διευκόλυνσή του.-

    

2018-10-30T23:08:15+00:00 Οκτώβριος 26th, 2018|
Back