Απόφαση Δ.Κ. Ισθμίας 23/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
23/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-10-26 11:11
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Εισήγηση περί μείωσης ή μη των τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων περιπτέρων για το έτος 2019

Περίληψη:

Ο μ ο φ ω ν α

Για την μείωση ή μη του τέλους κατάληψης δημοτικού χώρου περιπτέρων,
για το έτος 2019, επαφίεται στην κρίση του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου μας.-

2018-10-30T23:13:31+00:00 Οκτώβριος 26th, 2018|
Back