Απόφαση Δ.Κ. Ισθμίας 19/2019

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
19/2019
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2019-07-11 02:48
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Γνωμοδότηση περί τροποποίησης του κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Κολυμβητηρίου Λουτρακίου

Περίληψη:

     Ο μ ο φ ω ν α

      Γνωμοδοτεί θετικά επί του Τροποποιημένου Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Λουτρακίου το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας,Παιδείας,Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων και παραπέμπει το θέμα στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για τη λήψη σχετικής απόφασης.

2019-10-09T14:50:08+00:00 Ιούλιος 11th, 2019|
Back