Απόφαση Δ.Κ. Ισθμίας 18/2019

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
18/2019
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2019-07-11 02:52
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Γνωμοδότηση περί του κανονισμού λειτουργίας Μουσικής Σχολής Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ.Θεοδώρων

Περίληψη:

  Ο μ ο φ ω ν α

 

      Γνωμοδοτεί θετικά επί του Κανονισμού Λειτουργίας Μουσικής Σχολής Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ.Θεοδώρων το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας,Παιδείας,Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων και παραπέμπει το θέμα στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για τη λήψη σχετικής απόφασης.-

 

2019-10-09T14:54:42+00:00 Ιούλιος 11th, 2019|
Back