Αποφάσεις ΤΚ Πισίων

Αποφάσεις ΤΚ Πισίων 2018-08-02T13:55:00+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
12/2020 ΤΚ Πισίων

Επί του αριθμ. πρωτ. 13574/18.08.2020 αιτήματος κου. Γκατζιώνη Ιωάννη του Νικολάου

11/2020 ΤΚ Πισίων

Περί συντήρησης, πλακόστρωτου τμήματος οδού και υφιστάμενου υπαίθριου σταθερού τσιμεντένιου τραπεζόπαγκου, καθώς και τοποθέτησης υπαίθριων σταθερών καθιστικών, στον οικισμό Πισίων

10/2020 ΤΚ Πισίων

Περί τοποθέτησης κυρτού κάτοπτρου οδικής κυκλοφορίας, στον οικισμό Σχίνου

9/2020 ΤΚ Πισίων

Περί τοποθέτησης διαδρόμου πρόσβασης προς την ακτογραμμή της παραλίας Αλμύρας, του οικισμού Σχίνου, για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ

3/2020 ΤΚ Πισίων

Περί επισκευής, συντήρησης του κοινοτικού καταστήματος της Κοινότητας Πισίων και εγκατάστασης συστήματος θέρμανσης/ψύξης σε αυτό

2/2020 ΤΚ Πισίων

Περί απομάκρυνσης και μεταφοράς σε άλλο σημείο, δεξαμενής ύδατος, κείμενης εντός του γηπέδου ποδοσφαίρισης, στον οικισμό Πισίων

1/2020 ΤΚ Πισίων

Περί επιδιόρθωσης επικίνδυνης βλάβης, που έχει υποστεί το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού, στον οικισμό Πισίων

16,780/2019 ΤΚ Πισίων

Ορισμός αναπληρωτή Προέδρου Συμβουλίου Κοινότητας Πισίων

30/2019 ΤΚ Πισίων

Περί τοποθέτησης στύλων ηλεκτροφωτισμού και φωτιστικών σωμάτων, στον οικισμό Σχίνο,της Κοινότητας Πισίων

29/2019 ΤΚ Πισίων

Επί προτάσεως κ. Ιωάννη Σπ. Σπύρου, περί μετονομασίας του οικισμού Σχίνου, της κοινότητας Πισίων

28/2019 ΤΚ Πισίων

Γνωμοδότηση επί του

27/2019 ΤΚ Πισίων

Επί αιτήματος κ. Αναστασίου Οικονομοπούλου και λοιπών οικιστών, περί ηλεκτροδότησης της οδού Ηπείρου στον Σχίνο, της Κοινότητας Πισίων

26/2019 ΤΚ Πισίων

Επί αιτήματος κ. Κίμωνα Σούτσου, προέδρου Δ.Σ. του Ναυτικού Ομίλου ΄΄ ΜΑΥΡΟΛΙΜΝΗΣ ΄΄, περί μετονομασίας του λιμένα Μαυρολίμνης, της κοινότητας Πισίων

25/2019 ΤΚ Πισίων

Γνωμοδότηση περί κατάρτισης Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων( Τ.Π.Ε.Ε.), για το έτος 2020

24/2019 ΤΚ Πισίων

Γνωμοδότηση περί αναπροσαρμογής ή μη, του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων

1 2 3 Next › Last »
Back