Αποφάσεις ΔΚ Ισθμίας

Αποφάσεις ΔΚ Ισθμίας 2018-04-23T22:58:20+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
14/2020 ΔΚ Ισθμίας

Εξέταση αιτήματος για τοποθέτηση φωτιστικού
Σώματος σε υπάρχοντα στύλο της ΔΕΗ

13/2020 ΔΚ Ισθμίας

Εξέταση αιτήματος κατοίκων περιοχής Μύτικα Κάβος
Ισθμίας, για συντήρηση-ασφαλτόστρωση δρόμων

12/2020 ΔΚ Ισθμίας

«Εξέταση αιτήματος για τοποθέτηση φωτιστικών
σωμάτων (κολώνες ΔΕΗ)»

11/2020 ΔΚ Ισθμίας

«Εξέταση αιτήματος κατοίκων οικισμού Αγίας
Μαρίνας Κυρας Βρύση-Ισθμίας για συντήρηση
δρόμων»

16,811/2019 ΔΚ Ισθμίας

Ορισμός αναπληρωτή Προέδρου Συμβουλίου Κοινότητας Ισθμίας

34/2019 ΔΚ Ισθμίας

Εξέταση αιτήματος για τοποθέτηση κολώνας ηλεκτροφωτισμού με φωτιστικό σώμα

33/2019 ΔΚ Ισθμίας

Σχετικά με την λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς Ισθμία

32/2019 ΔΚ Ισθμίας

Γνωμοδότηση περί κατάρτισης Ενιαίου Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων για το έτος 2020

31/2019 ΔΚ Ισθμίας

Λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή ή μη τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2020 και τροποποίηση ή μη των αποφάσεων περί της μείωσης τελών καθαριότητας και φωτισμού σε ευπαθείς ομάδες Δήμου

30/2019 ΔΚ Ισθμίας

Λήψη απόφασης περί αναπροσαρμογής ή μη του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2020

29/2019 ΔΚ Ισθμίας

«Λήψη απόφασης-εισήγηση για τον Κανονισμό
λειτουργίας "ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ" Συνεδριακού
Κέντρου Λουτρακίου».

28/2019 ΔΚ Ισθμίας

«Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής αορίστου
διάρκειας στην ‘’ΠΑΝ.ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.’’ για το Κ.Υ.Ε., που
λειτουργεί επί του 2ου χλμ. της Λ.Επιδαύρου στα Ίσθμια».

27/2019 ΔΚ Ισθμίας

«Γνωμοδότηση για έγκριση κατά παρέκκλιση των κείμενων
διατάξεων (άρθρο 34, παραγρ. 2 του Β.Δ. 465/70 ως ισχύει με το άρθρο
159 του Ν. 1512/18) κυκλοφοριακής σύνδεσης τύπου Β επί δευτερεύοντος
εθνικού οδικού δικτύου και συγκεκριμένα στο τμήμα της Π.Ε.Ο. 8
«Αθήνα-Κόρινθος» στην χ.θ. + 74,830 δεξιά από Αθήνα προς Κόρινθο
και εντός των ορίων ζώνης κατοικημένης περιοχής οικισμού Καλαμακίου
(όπως αυτή ορίζεται από την Π17 πινακίδα σήμανσης), στις εγκαταστάσεις
της υφιστάμενης βιομηχανίας επεξεργασίας ξύλου με την επωνυμία
«ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΩΤΙΟΣ ΑΝΑΣΤ.
ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

26/2019 ΔΚ Ισθμίας

«Γνωμοδότηση για έγκριση Εισόδου-Εξόδου οχημάτων
επί αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις της υφιστάμενης βιομηχανίας
παραγωγής προϊόντων αλευρόμυλων «ΜΥΛΟΙ ΠΑΠΑΦΙΛΗ Α.Ε.»
στη θέση «Κεσίμια» Κυρας Βρύση της Κοινότητας Ισθμίας του Δήμου
Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ.Θεοδώρων».

25/2019 ΔΚ Ισθμίας

«Εξέταση αιτήματος Εξωραϊστικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ισθμίας».

1 2 3 Next › Last »
Back