Αποφάσεις ΔΚ Αγίων Θεοδώρων

Αποφάσεις ΔΚ Αγίων Θεοδώρων 2018-04-23T22:56:27+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
16,810/2019 ΔΚ Αγίων Θεοδώρων

Ορισμός αναπληρωτή Προέδρου Συμβουλίου Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων

26/2019 ΔΚ Αγίων Θεοδώρων

Περί Κατάρτισης Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων , έτους 2020

25/2019 ΔΚ Αγίων Θεοδώρων

«Περί αναπροσαρμογής ή μη του δικαιώματος εμπορίας νερού».

24/2019 ΔΚ Αγίων Θεοδώρων

«Περί Κανονισμού Λειτουργίας «ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ» Συνεδριακού Κέντρου Λουτρακίου».

23/2019 ΔΚ Αγίων Θεοδώρων

Περί: « αναπροσαρμογής ή μη του φόρου ηλεκτροδοτούμενων Χώρων».

22/2019 ΔΚ Αγίων Θεοδώρων

Περί:« αναπροσαρμογής ή μη τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2020 και τροποποίηση ή μη των αποφάσεων περί της μείωσης τελών καθαριότητας και φωτισμού σε ευπαθείς ομάδες του Δήμου».

15/2019 ΔΚ Αγίων Θεοδώρων

Περί:Tροποποίησης Κανονισμού Λειτουργίας Κολυμβητηρίου Λουτρακίου.

14/2019 ΔΚ Αγίων Θεοδώρων

Περί: Κανονισμού Λειτο Μουσικής Σχολυργίαςής του Δήμου

13/2019 ΔΚ Αγίων Θεοδώρων

Παραχώρηση χώρου από το Δασαρχείο Κορίνθου για την κατασκευή υδατοδεξαμενής στην περιοχή Άγιος Νικόλαος Αγίων Θεοδώρων στα πλαίσια αντιμετώπισης πυρκαγιών.

11/2019 ΔΚ Αγίων Θεοδώρων

Λήψη Aπόφασης – Πρότασης , για τον καθορισμό Κοινόχρηστων, δημοτικών ή κοινοτικών χώρων στους οποίους και μόνο θα επιτρέπεται να τοποθετούνται ειδικά διαμορφωμένα πλαίσια για την προβολή των υπαίθριων διαφημίσεων, για την τριετία 2020- 2022

10/2019 ΔΚ Αγίων Θεοδώρων

ΘΕΜΑ 2ο Περί:>

9/2019 ΔΚ Αγίων Θεοδώρων

ΘΕΜΑ 1ο Περί:« Ανάγκης σύναψης σύμβασης με εταιρεία ανακύκλωσης με σκοπό την απομάκρυνση των εγκαταλειμμένων οχημάτων για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας και εξοικονόμηση θέσεων στάθμευσης.

29/2018 ΔΚ Αγίων Θεοδώρων

Λήψη απόφασης περί καθορισμού τελών νεκροταφείου για το έτος 2018 και εφεξής.

28/2018 ΔΚ Αγίων Θεοδώρων

Εισήγηση περί αναπροσαρμογής ή μη τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2019.

27/2018 ΔΚ Αγίων Θεοδώρων

Εισήγηση περί μείωσης ή μη τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων περιπτέρων για το έτος 2019.

1 2 Next › Last »
Back