Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2018-04-23T22:38:56+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
189/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη νομική στήριξη
του Δήμου, ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου, κατόπιν
της υπ΄ αριθ. 137/25-5-2021 σχετικής κλήσης.

106/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση (5ης) μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού
μοναδικό τρέχοντος έτους.

103/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Κατανομή ποσού #60.000,00# € από ΥΠ.ΕΣ. (ΚΑΠ 2021)
στις Σχολικές Επιτροπές, για την κάλυψη των λειτουργικών
δαπανών των Σχολείων του Δήμου (Γ’ κατανομή 2021).

102/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Καταβολή ή μη εξόδων παράστασης στην Πρόεδρο και
στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του
ν.π.δ.δ. Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π. “ΜΕΡΙΜΝΑ”.

101/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

: Έγκριση (4ης) μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού
τρέχοντος έτους και τροποποίησης Τ.Π.Ε.Ε.

100/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ακινήτου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία
Κορίνθου για τη στέγαση του εποχικού πυροσβεστικού κλιμακίου
Αγίων Θεοδώρων.

99/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Λήψη απόφασης επί της στάσης που θα τηρήσει ο Δήμος επί της
αίτησης υπαγωγής της Κ/ΞΙΑΣ “ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α.Ε.
ΟΤΑ – ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε. – ΚΛΑΜΠ ΟΤΕΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΑΖΙΝΟ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ” στο άρθρο
106α του Πτωχευτικού Κώδικα.

94/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Αποδοχή φοιτητή Καλογήρου Χρήστου του Τμήματος
Ψηφιακών συστημάτων της Σχολής Οικονομίας και
Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για
πρακτική άσκηση στο Δήμο μας.

93/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Αποδοχή φοιτητή Κιάφα Δημητρίου του Τμήματος Μηχανικών
(έκτακτο) Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης της Σχολής Τεχνολογικών
Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, για εξάμηνη πρακτική άσκηση
στον Δήμο μας.

91/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί κοινοτικής οδού στις
εγκαταστάσεις της υφιστάμενης βιομηχανικής μονάδας παραγωγής
και εξευγενισμού ελαίων της εταιρείας “ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ Α.Ε.” στη
θέση “Καλαμάκι” της Κοινότητας Ισθμίας.

90/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Χορήγηση ή μη στον Σακελλαρίου Λεωνίδα άδειας παραγωγού
πωλητή υπαίθριου εμπορίου για δραστηριοποίηση σε λαϊκές
αγορές .

89/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών καθώς και
γραμματέα της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολο-
γικών διαφορών.

88/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Συμπληρωματική παρακατάθεση για την οριστική εκκαθάριση της ιδιο-
σίας (136) της αναγκασστικής απαλλοτρίωσης για το έργο ‘’Βελτίωση –
ανακαίνιση Ε.Ο. Περαχώρας-Λ. Βουλιαγμένης και νέα χάραξη τμήματος
Ε.Ο. Περαχώρας’’, βάσει της 146/2016 απόφασης Τριμελούς Εφετείου
Ναυπλίου.

87/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση (3ης) μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού
τρέχοντος έτους.

86/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων δημοτικού
προϋπολογισμού έτους 2021 (Β΄ τρίμηνο).

1 2 3 11 24 Next › Last »
Back