Αποφάσεις Πολιτικών Οργάνων

Αποφάσεις Πολιτικών Οργάνων 2018-04-24T00:59:04+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
109/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του υποέργου:
“ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΚΑΙ ΤΩΝ
ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΙΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ
ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 29ης & 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΗΣ 23ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 (Αρ. μελ. 24/2019 )”.

103/2021 Οικονομική Επιτροπή

Εισήγηση επί της 1ης μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού
τρέχοντος έτους .

93/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση τεχνικής έκθεσης παροχής υπηρεσιών ηχογράφησης –
δακτυλογράφησης-επεξεργασίας συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

88/2021 Οικονομική Επιτροπή

Κατάρτιση όρων διεξαγωγής ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας και τοποθέτησης υλικών αναβάθμισης του γηπέδου ποδοσφαίρου και της συνθετικής επιφάνειας του ταρτάν στο στάδιο “Χ. ΘΩΔΗΣ” (Αριθ. Μελ. 27/2021).

84/2021 Οικονομική Επιτροπή

Γνωμοδότηση περί αναπροσαρμογής ή μη του τέλους απλής
παραχώρησης χρήσης αιγιαλού και παραλίας για το έτος 2021.

60/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση τοποθέτησης ηλεκτρικής παροχής ΦΟΠ στην οδό
Σωτηρίου Λάμπρου στους Αγίους Θεοδώρους.

59/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση επεκτάσεων δημοτικού φωτισμού στη
Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας.

58/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού
στις εγκαταστάσεις της υφιστάμενης βιοτεχνίας ειδών λαϊκής
τέχνης καθώς και του υπό ίδρυση ελαιοτριβείου της εταιρείας
“ΑΦΟΙ ΠΡΟΦΗΤΗ Ε.Ε.”, στη θέση “Κεσίμια”, Κυρα – Βρύσης.

56/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί δημοτικής οδού
(καταργημένο τμήμα παλαιού πρωτεύοντος επαρχιακού δικτύου) στις
εγκαταστάσεις του κέντρου αποθήκευσης και διανομής φερόμενης
εκμετάλλευσης Γερομαρκάκη Ελένης, με δ.τ. «ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ FOOD
SERVICES», στη θέση «Παλαιά Γέφυρα» Λουτρακίου.

55/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Χορήγηση ή μη σε βυτιοφορείς Κορίνθου αδειών πώλησης νερού
εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας, για το έτος 2021.

54/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση δημιουργίας νέου χώρου στάθμευσης κοινόχρηστων
ποδηλάτων σε κοινόχρηστο χώρο (Κ.Χ.) στο Λουτράκι.

51/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Εγκριση επεκτάσεων δημοτικού φωτισμού στη Δ.Ε. Λουτρακίου –
Περαχώρας (περιοχή Σχίνου).

57/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στις
εγκαταστάσεις του κέντρου αιμοκαθάρσεως της εταιρείας «RONTIS
HD HELLAS A.E. ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΕΩΣ», στη θέση «Παλαιά
Γέφυρα» Λουτρακίου.

50/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου και καθορισμός των θέσων που
αυτός θα τηρήσει στην ΄Εκτακτη Γενική Συνέλευση της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ ‘’ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε.’’ την 30η Απριλίου 2021

46/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση (1ης – υποχρεωτικής) μερικής αναμόρφωσης δημοτικού
προϋπολογισμού τρέχοντος έτους και τροποποίησης Ο.Π.Δ.

« First ‹ Previous 1 2 3 4 5 6 14 75 Next › Last »
Back