Αποφάσεις Πολιτικών Οργάνων

Αποφάσεις Πολιτικών Οργάνων 2018-04-24T00:59:04+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
79/2020 Οικονομική Επιτροπή

Εισήγηση επί της μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

18/2020 Δημοτικό Συμβούλιο

Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 273/2019 Α.Δ.Σ., περί συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. Δήμου μας “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου – Περαχώρας”.

17/2020 Δημοτικό Συμβούλιο

Αποδοχή φοιτητή, για πραγματοποίηση εξάμηνης πρακτικής άσκησης στο Δήμο μας.

19/2020 Δημοτικό Συμβούλιο

Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ενταγμένου στο Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι”, για την εκτέλεση του έργου “Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων”. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή του δανειστικού συμβολαίου.

11/2020 Δημοτικό Συμβούλιο

Αποδοχή ένταξης & χρηματοδότησης από το ΥΠ.ΕΣ. (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι) του έργου: “Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας Αγ. Θεοδώρων”. Ορισμός υπευθύνου και υπολόγου διαχειριστή της Πράξης.

14/2020 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση Ολοκληρωμένων Πλαισίων Δράσης (Ο.Π.Δ.), έτους 2020, των Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου μας

5/2020 ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας

Γνωμοδότηση επί της επέκτασης του δημοτικού φωτισμού σε περιοχές της Κοινότητας Λουτρακίου – Περαχώρας

4/2020 ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας

Χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής αορίστου
διάρκειας σε Κ.Υ.Ε. που λειτουργεί ο κ. VESHU IONEL επί της Ελ. Βενιζέλου 40 στο Λουτράκι.

3/2020 ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας

Χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής αορίστου
διάρκειας σε Κ.Υ.Ε. που λειτουργεί ο κ. Πέτρου Δημήτριος επί της οδού Κωλέττη στην Περαχώρα.

3/2020 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την εκτέλεση του έργου: “Κατασκευή οστεοφυλακίων στο κοιμητήριο Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων (αρ. μελ. 63/2019).

2/2020 ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας

Γνωμοδότηση επί της συμμετοχής ή μη του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, στο Πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2020

1/2020 ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας

Χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής αορίστου διάρκειας, σε Κ.Υ.Ε. που λειτουργεί η « Α. ΤΖΕΚΟΣ – Ν. ΤΖΕΚΟΥ Ο.Ε.», επί της οδού Ποσειδώνος 17, στο Λουτράκι

37/2020 Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή

αίτημα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Λουτρακίου, περί παραχώρησης χώρου, για τη διεξαγωγή Συνεδριάσεων αυτού

6/2020 Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή

Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση μίας (1) καθαρίστριας με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ), για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας του 1ου & 4ου Νηπιαγωγείου Λουτρακίου, λόγω συνταξιοδότησης της μέχρι πρότινος προσληφθείσας καθαρίστριας

29/2020 Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή

Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης στο χώρο του κυλικείου στο Γυμνάσιο Ισθμίας

« First ‹ Previous 1 2 3 4 5 6 14 35 Next › Last »
Back