Αποφάσεις Πολιτικών Οργάνων

Αποφάσεις Πολιτικών Οργάνων 2018-04-24T00:59:04+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
414/2020 Οικονομική Επιτροπή

Εγκριση της υπ΄αριθμ. 21551/2020 τεχνικής έκθεσης της υπηρεσίας
οργάνωσης και επίβλεψης δραστηριοτήτων εικαστικών τμημάτων.

410/2020 Οικονομική Επιτροπή

Υποβολή πρότασης ένταξης χρηματοδότησης του Δήμου μας στο
Πρόγραμμα ‘’Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου’’ 2020 του Πράσινου
Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στον άξονα προ
τεραιότητας 4 (ΑΠ4) ‘’Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)’’.

383/2020 Οικονομική Επιτροπή

: Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την σύνταξη –
επίδοση Εξώδικης διαμαρτυρίας προς την Ανώνυμη
Εταιρεία Διώρυγος Κορίνθου (Α.Ε.ΔΙ.Κ) κατόπιν της
υπ΄ αριθ. 162/2020 σχετικής Α.Δ.Σ.

376/2020 Οικονομική Επιτροπή

Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου
Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων και του Δημοτικού
Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου – Περαχώρας για την
υλοποίηση της πράξης με τίτλο: “Ανάπλαση Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου
(Α΄ ΦΑΣΗ)”. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης.

375/2020 Οικονομική Επιτροπή

Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στο Ε.Π. “Πελοπόννησος”
για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: “Ανάπλαση Χ.Ζ.Λ.
Λουτρακίου” (Α΄ ΦΑΣΗ).

374/2020 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2020
του ν.π.δ.δ. “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου –
Περαχώρας” (σχ. 105/2020 απόφαση Διοικητικού
Συμβουλίου του ν.π.)

373/2020 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2020
του ν.π.δ.δ. “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου –
Περαχώρας” (σχ. 86/2020 απόφαση Διοικητικού
Συμβουλίου του ν.π.)

193/2020 Δημοτικό Συμβούλιο

Γνωμοδότηση περί μεταβολών ή μη σχολικών μονάδων
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του
Δήμου μας, για το σχολικό έτος 2021- 2022

403/2020 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση οικονομικών απολογισμών, ετών 2018 & 2019
της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου μας.

365/2020 Οικονομική Επιτροπή

Κατανομή ποσού 51.319,53 € από ΚΑΠ 2017, 2018 & 2019 για
Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων στη ΔΕ Λουτρακίου
– Περαχώρας.

364/2020 Οικονομική Επιτροπή

Κατανομή ποσού 36.384,62 € από ΚΑΠ 2016 & 2017 για επισκευή
και συντήρηση σχολικών κτιρίων στη ΔΕ Αγ. Θεοδώρων

363/2020 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση ή μη του πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του
Δήμου για την προμήθεια ειδών διαβίωσης και περίθαλψης
σε άπορους δημότες (έκτακτη επιχορήγηση COVID 19)
κατόπιν διαπραγμάτευσης (άρθρο 32 Ν. 4412/2016).

409/2020 Οικονομική Επιτροπή

Εγκριση τεχνικής έκθεσης προμήθειας λογισμικού και αδειών
χρήσης του για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου.

408/2020 Οικονομική Επιτροπή

:΄Εγκριση τεχνικής έκθεσης παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών
εσωτερικού ελέγχου του Δήμου.

407/2020 Οικονομική Επιτροπή

Εγκριση τεχνικής έκθεσης υπηρεσίας συντήρησης τεχνητού
χλοοτάπητα γηπέδου Ισθμίας.

« First ‹ Previous 1 23 31 32 33 34 35 43 81 Next › Last »
Back