Αποφάσεις Πολιτικών Οργάνων

Αποφάσεις Πολιτικών Οργάνων 2018-04-24T00:59:04+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
412/2020 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής
για την εκτέλεση του έργου: “Διαμόρφωση και κατασκευή
πεζόδρομων και ποδηλατόδρομων εντός σχεδίου πόλης
Ισθμίας.

411/2020 Οικονομική Επιτροπή

: Έγκριση ή μη του 3ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής
του Δήμου για την ανάθεση εκπόνησης της οριστικής μελέτης
εφαρμογής του συστήματος ενεργειακής αναβάθμισης του
ανοικτού Κολυμβητηρίου Λουτρακίου.

36/2020 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Εισήγηση στο Δ.Σ. περί έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί
αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις (βιοτεχνία επεξεργασίας ξύλινων επί
πλων) της εταιρείας Ι. ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ στην περιοχή ‘’Φώτω’’
Κυρα – Βρύσης της Κοινότητας Ισθμίας.

2/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση του πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για
μοναδικό την ανάθεση εκτέλεσης της προμήθειας καυσίμων κίνησης (1ος τμ.
προϋ/σμός της υπ’ αριθ. 26/2020 μελ

464/2020 Οικονομική Επιτροπή

Κατάρτιση όρων διεξαγωγής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέ
σης του έργου ‘’Διαπλάτυνση των πεζοδρομίων επί της οδού Ποσειδώ
νος στο Λουτράκι’’ (αρ. μελ. 63/2020). Συγκρότηση Επιτροπή Διαγωνι
σμού.

210/2020 Δημοτικό Συμβούλιο

Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. “Σχολική
Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λουτρακίου –
Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων

21/2020 ΤΚ Πισίων

Περί αιτήματος κατοίκων για εγκατάσταση Δημοτικού φωτισμού στον οικισμό Σχίνου, της Κοινότητας Πισίων

20/2020 ΤΚ Πισίων

Περί αιτήματος Ένωσης Εμπόρων Βιοτεχνών και Επαγγελματιών Σχίνου, για κατασκευή γλύστρας σκαφών στην
παραλία ΄΄ Αλμύρα ΄΄, του οικισμού Σχίνου, της Κοινότητας Πισίων

19/2020 ΤΚ Πισίων

Περί επισκεψιμότητας – παρουσίας ιατρού, στην Κοινότητα Πισίων

18/2020 ΤΚ Πισίων

Περί συμμετοχής ή μη της Κοινότητας Πισίων, στο Πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για
το έτος 2021

34/2020 ΔΚ Αγίων Θεοδώρων

Περί αναγκαιότητας ή μη μίσθωσης κατάλληλου χώρου στέγασης για το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αγίων Θεοδώρων και τα Πυροσβεστικά μέσα του Δήμου

33/2020 ΔΚ Αγίων Θεοδώρων

Περί Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις χώρου αποθήκευσης θειαφιού της εταιρείας «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.», στην περιοχή ΣΟΥΣΑΚΙ της Δημοτικής Ενότητας Αγίων Θεοδώρων του Δήμου Λουτρακίου–Περαχώρας–Αγίων Θεοδώρων

199/2020 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού
τρέχοντος έτους

212/2020 Δημοτικό Συμβούλιο

Χορήγηση ή μη άδειας απότμησης πεζοδρομίου έμπροσθεν
πολυκατοικίας επί της οδού Κοραή 40 στο Λουτράκι,
κατόπιν αιτήματος.

209/2020 Δημοτικό Συμβούλιο

Έκτακτη επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου
μας προς κάλυψη αναγκών τους, στα πλαίσια αποφυγής
διάδοσης του COVID -19

« First ‹ Previous 1 2 3 4 5 13 56 Next › Last »
Back