Αποφάσεις Πολιτικών Οργάνων

Αποφάσεις Πολιτικών Οργάνων 2018-04-24T00:59:04+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
154/2018 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότη σης αναφορικά με τη δυνατότητα ή μη παραίτησης ιδιώτη από το δικαίωμα αποζημίωσης που είναι σε ιδιοκτησία του, που έχει απαλλοτριωθεί.

192/2018 Δημοτικό Συμβούλιο

Κατανομή ποσού 23.805,00 € (11η δόση έτους 2014), 23.805,00 € (1η δόση έτους 2015) & 12.390,00 € (μερικό ποσό 2ης δόσης έτους 2015), από χρηματοδότηση ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων & επενδυτικών δραστηριοτήτων.

168/2018 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου επί αναγνωριστικής αγωγής Ιωάννη Χαραλαμπίδη του Γεωργίου κλπ έξι (6) κατά Δήμου.

202/2018 Δημοτικό Συμβούλιο

Eισήγηση για την κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης των περιοχών Αγ. Χαράλαμπος, Σουσάκι, Γλυκειά Ζωή, Κοψιά – Λιοντάρι, Κατσιβίρι, Νέα Πολιτεία της Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων.

186/2018 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του έργου: “Ανέγερση νέου Δημοτικού Σχολείου Ισθμίας”.

195/2018 Δημοτικό Συμβούλιο

Ορισμός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του καθώς και τοπικών φορέων στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας για τη διετία 2018 – 2020 (από 1/9/2018 έως και 31/8/2020)

15/2018 ΔΚ Ισθμίας

«Λήψη απόφασης περί έγκρισης κατά παρέκκλιση των
διατάξεων (άρθρο 34, παραγρ.2 του Β.Δ. 465/70 ως ισχύει με το
άρθρο 159 του Ν.4512/18) κυκλοφοριακής σύνδεσης τύπου Β επί
δευτερεύοντος εθνικού οδικού δικτύου και συγκεκριμένα στο τμήμα
Π.Ε.Ο. 8 «Αθήνα-Κόρινθος» στην χ.θ. + 74.155 αριστερά από Αθήνα
προς Κόρινθο και εντός των ορίων ζώνης κατοικημένης περιοχής
οικισμού Καλαμακίου (όπως αυτή ορίζεται από την Π17 πινακίδα
σήμανσης), στις εγκαταστάσεις της νέας (υπό ίδρυση) αλλά και της
υφιστάμενης βιομηχανίας παραγωγής προϊόντων αλευρόμυλων
«ΜΥΛΟΙ ΠΑΠΑΦΙΛΗ Α.Ε.».

201/2018 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου & Αντιδημάρχων εκτός έδρας (μηνός Αυγούστου 2018). Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης

189/2018 Δημοτικό Συμβούλιο

Μετατόπιση ή μη ρολογιού – καθιστικού ευρισκομένου στο Λουτράκι.

188/2018 Δημοτικό Συμβούλιο

Λήψη Απόφασης περί διατήρησης ή απομάκρυνσης κενωθέντων περιπτέρων στο Λουτράκι.

146/2018 Οικονομική Επιτροπή

Κατάρτιση όρων διεξαγωγής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου: “Διαμόρφωση δημοτικής οδού μεταξύ των Ο.Τ. 76 & 93 στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων”

184/2018 Δημοτικό Συμβούλιο

Αναπροσαρμογή ή μη των τελών νεκροταφείων για το έτος 2018 & εφεξής

23/2018 Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π

Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού και Οικονομικών Καταστάσεων του Νομικού Προσώπου, έτους 2017

26/2018 Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π

Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με την 1059/2017 Απόφαση Ειρηνοδικείου Κορίνθου

145/2018 Οικονομική Επιτροπή

Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας

« First ‹ Previous 1 17 25 26 27 28 29 35 Next › Last »
Back