Αποφάσεις Πολιτικών Οργάνων

Αποφάσεις Πολιτικών Οργάνων 2018-04-24T00:59:04+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
281/2020 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του υποέργου:
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ (Αρ. μελ. 22/2019).

280/2020 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του υποέργου:
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΪΙΑΣ Δ.Ε. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ
(Αρ. μελ. 21/2019).

279/2020 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του υποέργου:
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ (Αρ. μελ. 19/2019).

278/2020 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του υποέργου:
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ
(Αρ. μελ. 18/2019 ).

277/2020 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του υποέργου:
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ
(Αρ. μελ. 17/2019).

274/2020 Οικονομική Επιτροπή

Κατάρτιση όρων διεξαγωγής ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για
την εκτέλεση της προμήθειας ενός (1) ανατρεπόμενου φορτηγού
μικτού φορτίου 3,5 τόνων με υδραυλική ράμπα (μελ. 40/2020).

266/2020 Οικονομική Επιτροπή

Εξειδίκευση πίστωσης δημοτικού προϋ/σμού τρέχοντος έτους για την
κάλυψη της δαπάνης ανάθεσης φύλαξης στα πλαίσια του εορτασμού της
Παναγίας Γιάτρισσας και έγκριση της τεχνικής έκθεσης.

265/2020 Οικονομική Επιτροπή

Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση
προμήθειας τροφίμων του Δήμου και του νομικού του προσώπου
Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π “ΜΕΡΙΜΝΑ” (Αρ. μελ 46/2020). Συγκρότηση Επιτροπής

261/2020 Οικονομική Επιτροπή

Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας
υλικών (λαμπτήρες κλπ.) για την συντήρηση δημοτικού ηλεκτροφωτισμού
στη Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων & ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεως
(Αρ. μελ 45/2020). Συγκρότηση Επιτροπής .

258/2020 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση της τεχνικής έκθεσης προμήθειας τροφίμων του Δήμου και του
νομικού του προσώπου Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π “ΜΕΡΙΜΝΑ” .

257/2020 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής της Υπηρεσίας:
“Ναυαγοσωστική κάλυψη Δημοτικού Κολυμβητηρίου Λουτρακίου

252/2020 Οικονομική Επιτροπή

Κατάρτιση όρων διεξαγωγής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού
εκτέλεσης του έργου: “Ανακατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου στην
Περαχώρα”. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού .

244/2020 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση τεχνικής έκθεσης προμήθειας ειδών φροντίδας αδέσποτων
ζώων συντροφιάς.

243/2020 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση τεχνικής έκθεσης προμήθειας υλικών και αδειών χρήσης για
την λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου στο Πνευματικό Κέντρο
Λουτρακίου και στο ΜΠΟ ΡΙΒΑΖ.

242/2020 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση ή μη του 3ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την εκτέλεση της προμήθειας απορριμματοφόρου 16m3.

« First ‹ Previous 1 2 3 4 12 39 Next › Last »
Back