Αποφάσεις Πολιτικών Οργάνων

Αποφάσεις Πολιτικών Οργάνων 2018-04-24T00:59:04+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
465/2020 Οικονομική Επιτροπή

Κατάρτιση όρων διεξαγωγής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού
προμήθειας σαρώθρου 6m3 (71/2020 μελέτη).

213/2020 Δημοτικό Συμβούλιο

Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 188/2020 ΑΔΣ,
περί έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος
Εκτελεστέων Έργων Δήμου, έτους 2021.

207/2020 Δημοτικό Συμβούλιο

Ρύθμιση οφειλών από την μη καταβολή μισθωμάτων
σχολικών κυλικείων.

206/2020 Δημοτικό Συμβούλιο

Μείωση μισθωμάτων σχολικών κυλικείων (Α΄ δόση) για το
σχολικό έτος 2020 – 2021.

198/2020 Δημοτικό Συμβούλιο

Παρέμβαση στην ΔΕΗ για τη μη διακοπή κοινωνικής
παροχής (ηλεκτρικό ρεύμα) σε άπορες οικογένειες,
έως τα τέλη Ιανουαρίου 2021.

197/2020 Δημοτικό Συμβούλιο

Εξέταση αιτήματος δημοτικών συμβούλων για συζήτηση των κάτωθι θεμάτων:

196/2020 Δημοτικό Συμβούλιο

Έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας για την υπολειτουργία
των περιφερειακών ιατρείων περιοχής ευθύνης του
Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων

195/2020 Δημοτικό Συμβούλιο

Διορισμός δικηγόρου για την ανάληψη όλων των
προβλεπόμενων εκ του νόμου ενεργειών, ενώπιον
των Αρμόδιων Αρχών, κατά υπευθύνων – υπόχρεων
αναφορικά με την αθέτηση των συμβατικών υπο –
χρεώσεων τους προς την Κοινοπραξία.

211/2020 Δημοτικό Συμβούλιο

Εγκριση εξόφλησης τιμολογίου

205/2020 Δημοτικό Συμβούλιο

Εγκριση ή μη κατασκευών εντός του Ο.Τ.- Κ.Χ. 197 στο Λουτράκι

442/2020 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση οικονομικών απολογισμών, ετών 2018 & 2019
της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου μας.

201/2020 Δημοτικό Συμβούλιο

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 171/2020 Α.Δ.Σ, περί τροποποίησης
(κατόπιν πρόταξής συστατικής πράξης του ν.π.δ.δ. ”Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθ-
του από 6ο) μιας Εκπαίδευσης Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων
Θεοδώρων”

200/2020 Δημοτικό Συμβούλιο

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 170/2020 Α.Δ.Σ, περί τροποποίησης
συστατικής πράξης του ν.π.δ.δ. ”Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων
Θεοδώρων”

440/2020 Οικονομική Επιτροπή

Παράταση σύμβασης λειτουργίας Μουσικής Σχολής Δήμου μας

479/2020 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση απόδοσης λογαριασμού παγίας προκαταβολής
Κοινοτήτων έτους 2020. Απαλλαγή υπολόγων.

1 2 3 11 56 Next › Last »
Back