Αποφάσεις Πολιτικών Οργάνων

Αποφάσεις Πολιτικών Οργάνων 2018-04-24T00:59:04+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
156/2019 Οικονομική Επιτροπή

Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσίας αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας (45/2019 μελ.).

198/2019 Δημοτικό Συμβούλιο

Αποδοχή ένταξης της Πράξης “Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Λουτρακίου” στο Ε.Π. “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία”. Ορισμός υπόλογου διαχειριστή της Πράξης και υπολόγου διαχειριστή του λογαριασμού της.

178/2019 Δημοτικό Συμβούλιο

Αποδοχή ποσού 73.650,00 € από ΥΠ.ΕΣ. (ΚΑΠ 2019) για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.

177/2019 Δημοτικό Συμβούλιο

Αποδοχή ποσού 71.415,00 € από ΥΠ.ΕΣ. (ΚΑΠ 2019) για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (4η, 5η & 6η κατανομές 2019).

176/2019 Δημοτικό Συμβούλιο

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οδικού δικτύου Δήμου μας στα πλαίσια αθλητικής εκδήλωσης.

171/2019 Δημοτικό Συμβούλιο

Αποδοχή ένταξης της Πράξης ‘’Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Κολυμβητηρίου Λουτρακίου’’ στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Ορισμός υπόλογου Διαχειριστή της Πράξης και υπόλογου Διαχειριστή του λογαριασμού της.

154/2019 Οικονομική Επιτροπή

Εισήγηση μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

199/2019 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

173/2019 Δημοτικό Συμβούλιο

Επιλογή διαδικασίας για την εκτέλεση της προμήθειας των 5ου & 6ου
τμηματικών προϋπολογισμών της υπ΄αριθμ. 81/2018 μελέτης που αφορούν την προμήθεια καυσίμων του νπδδ ΔΟΚΟΠΑΠ

170/2019 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, περί εκλογικής αποζημίωσης δημοτικών υπαλλήλων.

152/2019 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, περί εκλογικής αποζημίωσης δημοτικών υπαλλήλων.

148/2019 Οικονομική Επιτροπή

Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας υλικών (λαμπτήρες κλπ) για τη συντήρηση δημοτικού ηλεκτροφωτισμού στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων (μελ. 43/2019).

123/2019 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση εξόφλησης τιμολογίων.

125/2019 Δημοτικό Συμβούλιο

Παραλαβή της μελέτης “Μελέτη οριοθέτησης ρεμάτων Λουτρακίου – Περαχώρας (Κατουνίστρα, Πράθι & Καρέλη πόλεως Λουτρακίου).

135/2019 Δημοτικό Συμβούλιο

Αντικατάσταση μέλους Επιτροπών Παρακολούθησης και παραλαβής Συμβάσεων προμηθειών και παραλαβής Συμβάσεων υπηρεσιών έτους 2019.

1 2 3 11 24 Next › Last »
Back