Αποφάσεις Πολιτικών Οργάνων

Αποφάσεις Πολιτικών Οργάνων 2018-04-24T00:59:04+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
289/2021 Οικονομική Επιτροπή

Συγκρότηση Επιτροπών για την οριστική παραλαβή των εργασιών των
έργων:
• Αντιμετώπιση βραχοπτώσεων στην περιοχή Καταρράκτες Λουτρακίου (Αριθ. μελ. 79/2018),
• Αποκατάσταση ζημιών στη ΧΖΛ από θεομηνία (Αριθ. μελ. 1/2016),
• Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες (Αριθ. μελ. 20/2016),
• Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στην Περαχώρα Ο.Τ. 36-49 (Αριθ. μελ. 1/2017),
• Διαμόρφωση δημοτικής οδού μεταξύ των Ο.Τ. 76 & 93 στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων (Αριθ. μελ. 34/2018).

288/2021 Οικονομική Επιτροπή

: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου: “Αναβάθμιση της
διαμόρφωσης του Πάρκου Δ. ΜΑΤΣΗ στο Λουτράκι”.

287/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση της τεχνικής έκθεσης για την κάλυψη των δαπανών της
Υπηρεσίας φύλαξης – ασφάλειας κατά τον εορτασμό της τοπικής εορτής
την 7η & 8η Σεπτεμβρίου στο Λουτράκι.

290/2021 Οικονομική Επιτροπή

Εγκριση μετακινήσεων Δημάρχου και Αντιδημάρχων εκτός έδρας
(Σεπτέμβριο 2021). Εξειδίκευση πίστωσης.

285/2021 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί αιτήσεως Κων/νου & Γεωργίου
Πέτρου κατά Δήμου, για καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδος αποζη-
μιώσεως ρυμοτομουμένου ακινήτου στο Λουτράκι.

284/2021 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη νομική στήριξη του Δήμου
κατά τη διεξαγωγή προκαταρκτικής εξέτασης, κατόπιν εισαγγελικής
παραγγελίας (Α21/3312).

283/2021 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη νομική στήριξη του Δήμου
κατά τη διεξαγωγή προκαταρκτικής εξέτασης, κατόπιν εισαγγελικής
παραγγελίας (Α21/2231).

282/2021 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη νομική στήριξη του Δήμου
κατά τη διεξαγωγή προκαταρκτικής εξέτασης, κατόπιν εισαγγελικής
παραγγελίας (Α21/1793).

93/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Αποδοχή φοιτητή Κιάφα Δημητρίου του Τμήματος Μηχανικών
(έκτακτο) Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης της Σχολής Τεχνολογικών
Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, για εξάμηνη πρακτική άσκηση
στον Δήμο μας.

91/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί κοινοτικής οδού στις
εγκαταστάσεις της υφιστάμενης βιομηχανικής μονάδας παραγωγής
και εξευγενισμού ελαίων της εταιρείας “ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ Α.Ε.” στη
θέση “Καλαμάκι” της Κοινότητας Ισθμίας.

90/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Χορήγηση ή μη στον Σακελλαρίου Λεωνίδα άδειας παραγωγού
πωλητή υπαίθριου εμπορίου για δραστηριοποίηση σε λαϊκές
αγορές .

89/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών καθώς και
γραμματέα της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολο-
γικών διαφορών.

278/2021 Οικονομική Επιτροπή

: Έγκριση τεχνικής έκθεσης για την προμήθεια αναμνηστικών
δώρων – τοπικών προϊόντων στα πλαίσια της διοργάνωσης
του Διεθνούς Συνεδρίου Στρατιωτικής Ιστορίας.

277/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση τεχνικής έκθεσης για την υπηρεσία ζωντανής απευθείας
μετάδοσης (livestreaming) τηλεδιασκέψεων – συνεδριάσεων
Δημοτικού Συμβουλίου.

270/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση τεχνικής έκθεσης για την προμήθεια υλικών
συντήρησης & λοιπών αναλωσίμων για τη λειτουργία
των αθλητικών εγκαταστάσεων.

1 2 3 11 85 Next › Last »
Back