Αποφάσεις Πολιτικών Οργάνων

Αποφάσεις Πολιτικών Οργάνων 2018-04-24T00:59:04+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
14/2020 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση Ολοκληρωμένων Πλαισίων Δράσης (Ο.Π.Δ.), έτους 2020, των Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου μας

5/2020 ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας

Γνωμοδότηση επί της επέκτασης του δημοτικού φωτισμού σε περιοχές της Κοινότητας Λουτρακίου – Περαχώρας

4/2020 ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας

Χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής αορίστου
διάρκειας σε Κ.Υ.Ε. που λειτουργεί ο κ. VESHU IONEL επί της Ελ. Βενιζέλου 40 στο Λουτράκι.

3/2020 ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας

Χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής αορίστου
διάρκειας σε Κ.Υ.Ε. που λειτουργεί ο κ. Πέτρου Δημήτριος επί της οδού Κωλέττη στην Περαχώρα.

3/2020 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την εκτέλεση του έργου: “Κατασκευή οστεοφυλακίων στο κοιμητήριο Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων (αρ. μελ. 63/2019).

2/2020 ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας

Γνωμοδότηση επί της συμμετοχής ή μη του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, στο Πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2020

1/2020 ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας

Χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής αορίστου διάρκειας, σε Κ.Υ.Ε. που λειτουργεί η « Α. ΤΖΕΚΟΣ – Ν. ΤΖΕΚΟΥ Ο.Ε.», επί της οδού Ποσειδώνος 17, στο Λουτράκι

37/2020 Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή

αίτημα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Λουτρακίου, περί παραχώρησης χώρου, για τη διεξαγωγή Συνεδριάσεων αυτού

6/2020 Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή

Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση μίας (1) καθαρίστριας με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ), για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας του 1ου & 4ου Νηπιαγωγείου Λουτρακίου, λόγω συνταξιοδότησης της μέχρι πρότινος προσληφθείσας καθαρίστριας

29/2020 Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή

Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης στο χώρο του κυλικείου στο Γυμνάσιο Ισθμίας

3/2020 ΤΚ Πισίων

Περί επισκευής, συντήρησης του κοινοτικού καταστήματος της Κοινότητας Πισίων και εγκατάστασης συστήματος θέρμανσης/ψύξης σε αυτό

2/2020 ΤΚ Πισίων

Περί απομάκρυνσης και μεταφοράς σε άλλο σημείο, δεξαμενής ύδατος, κείμενης εντός του γηπέδου ποδοσφαίρισης, στον οικισμό Πισίων

1/2020 ΤΚ Πισίων

Περί επιδιόρθωσης επικίνδυνης βλάβης, που έχει υποστεί το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού, στον οικισμό Πισίων

2/2020 Οικονομική Επιτροπή

Εγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την εκτέλεση του έργου ‘’Αισθητική, Λειτουργική, Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Πεζόδρομων στο Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ.Θεοδώρων (αρ. μελ. 78/2017)’’.

12/2020 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης κατόπιν του υπ΄αριθμ. 24548/2019 αιτήματος τρίτου, περί αυτοδίκαιης άρσης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης.

1 2 3 11 31 Next › Last »
Back