Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων

Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων

 

Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε

 

Όλους τους ενδιαφερόμενους να λάβουν μέρος στην από το νόμο προβλεπόμενη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς νέα δημοσίευση προκήρυξης σύμφωνα με  την υπ’ αρ. 58/2017 μελέτη της Δ/νσης Τ.Υ. & Υ.Δομ. για τον 1ο ΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων» της μελέτης “Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) διάρκειας πέντε (5) ετών

Ο προϋπολογισμός της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των  760.000,00 ευρώ (€) και συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 182.400,00 ευρώ (€)  στο συνολικό ποσό των 942.400,00€

Αναλυτικά:

 

Α/Α

           ΕΙΔΟΣ

      ΤΙΜΗ

  ΜΟΝΑΔΟΣ (€)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

     (τμχ)

ΜΕΡΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΟ

(€)

    ΦΠΑ

     24%

ΓΕΝΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΟ

(€)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ

  ΜΗΝΙΑΙΟ

 ΜΙΣΘΩΜΑ

1ος τμηματικός Προϋπολογισμός – «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων»

Α.1

Απορριμματοφόρο

όχημα τύπου πρέσας

χωρητικότητας 16 m³

με σύστημα πλύσης

   240.000,00

       2

480.000,00

115.200,00

595.200,00

 12.666,67€

συν ΦΠΑ 24%

  3.040,00€

τελικό μηνιαίο

σύνολο

 15.706,67€

Α.2

Απορριμματοφόρο

όχημα τύπου πρέσας

χωρητικότητας 16 m³

με σύστημα πλύσης

και γερανό

   280.000,00

       1

280.000,00

67.200,00

347.200,00

                                                          ΣΥΝΟΛΟ Α

 760.000,00

182.400,00

 942.400,00

 

Προθεσμία υποβολής : 23/10/2018 23:00:00

Συνημμένα :
  • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ       
2019-01-10T13:43:47+00:00 Οκτώβριος 2nd, 2018|
Επιστροφή