ΕΝΟΙΚΙΑ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΣΤΡΑΒΑ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΣΤΡΑΒΑ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Λουτρακίου –Αγίων Θεοδώρων

Εκθέτει σε συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και ελεύθερη
συμπλήρωση τιμολογίου, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την εκτέλεση της
παρακάτω εργασίας «ΕΝΟΙΚΙΑ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ
«ΣΤΡΑΒΑ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ» συνολικού
προϋπολογισμού 30.000,00 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.).
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 31η Μαΐου 2018 ημέρα Πέμπτη στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.
Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 47 Τ.Κ. 20300 ΛΟΥΤΡΑΚΙ ενώπιον της αρμόδιας
Επιτροπής Διαγωνισμού.
Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 09:00 πμ και ώρα λήξης η 09:30 πμ.
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό δεν απαιτείται.

Προθεσμία υποβολής : 31/05/2018 09:30:00

Συνημμένα :
  • Περίληψη Διακήρυξης       
  • Διακήρυξη      
  • Μελέτη      
  • ΤΕΥΔ      
2018-05-21T18:33:43+00:00 Μάιος 16th, 2018|
Επιστροφή