Απόφαση ΤΚ Πισίων 8/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
8/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-03-16 02:30
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Λήψη απόφασης περί άμεσης αντικατάστασης κατεστραμμένων κάδων απορριμμάτων, στην Τ. Κ. Πισίων

Περίληψη:

Ο μ ό φ ω ν α

 

          Αποφασίζει όπως άμεσα, αντικατασταθούν οι κατεστραμμένοι κάδοι απορριμμάτων, καθότι δεν χρησιμοποιούνται με αποτέλεσμα να εναποτίθενται τα  απορρίμματα στους δρόμους.

2018-08-03T01:41:44+00:00 Μάρτιος 16th, 2018|
Επιστροφή