Απόφαση ΤΚ Πισίων 7/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
7/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-03-16 02:28
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Λήψη απόφασης – πρότασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4497/17(ΦΕΚ 171/13.11.17 τεύχ. Α΄), περί:
α) Καθορισμού αριθμού αδειών, σε ανέργους για παρασκευή και διάθεση πρόχειρων γευμάτων με διάρκεια ισχύος μέχρι τέσσερις (4) μήνες, προσδιορισμού ισάριθμων, συγκεκριμένων θέσεων και έκτασης αυτών, καθώς και καθορισμού ύψους και τρόπου είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση &
β) Καθορισμού αριθμού αδειών εγκρίσεων δραστηριοποίησης από υφιστάμενους αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο εκμετάλλευσης κινητή καντίνα και φορητή εγκατάσταση έψησης με διάρκεια ισχύος μέχρι τέσσερις (4) μήνες, προσδιορισμού ισάριθμων, συγκεκριμένων θέσεων και έκτασης αυτών, καθώς και καθορισμού ύψους και τρόπου είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση

Περίληψη:

Ο μ ό φ ω ν α

          Προτείνει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής :

Α. Τον καθορισμό  δύο (2) αδειών που θα χορηγηθούν, ως κάτωθι:

1) Μία (1) άδεια,  για παρασκευή και διάθεση πρόχειρων γευμάτων (κουλουριών, λουκουμάδων, κάστανων & καλαμποκιού), σε άνεργους.

2) Μία (1) άδεια,  για δραστηριοποίηση από υφιστάμενους αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο εκμετάλλευσης κινητή καντίνα.

Β. Τον προσδιορισμό δύο (2)  συγκεκριμένων θέσεων, σε δημοτικούς χώρους, για την άσκηση των παραπάνω στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων, ως εξής:

  1. Μία (1) θέση στην Πλατεία Παυσανία, στον οικισμό Σχίνου, της  Τοπικής Κοινότητας Πισίων εκτάσεως 3 τ.μ., για την παρασκευή και διάθεση πρόχειρων γευμάτων (κουλουριών, λουκουμάδων, κάστανων & καλαμποκιού), από  επιλεγέντα άνεργο.
  2. Μια (1) θέση πλησίον της γλύστρας σκαφών, στην παραλία  ΄΄Αλμύρα΄΄ του οικισμού Σχοίνου, της Τοπικής Κοινότητας Πισίων, εκτάσεως 15 τ.μ., για την δραστηριοποίηση του επιλεγέντα, υφιστάμενου αδειούχου πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο εκμετάλλευσης κινητή καντίνα.              

 

Γ. Τον προσδιορισμό της χρονικής διάρκειας για την άσκηση των παραπάνω υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων,  σε τέσσερις (4) μήνες.

 

Ε. Όσον αφορά τον καθορισμό τέλους κατάληψης κοινοχρήστου χώρου για την άσκηση υπαίθριων δραστηριοτήτων καθώς και τον τρόπο είσπραξης αυτού, επαφίεται στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.-

2018-08-03T01:38:48+00:00 Μάρτιος 16th, 2018|
Επιστροφή