Απόφαση ΤΚ Πισίων 2/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
2/2018
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-02-02 03:25
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Περί επικινδυνότητας μπαλκονιού κτίσματος, ιδιοκτησίας κου. Κοντού Δημήτριου, στην παραλία Αγίας Σωτήρας Σχίνου, της Τ.Κ. Πισίων

Περίληψη:

Ο μ ό φ ω ν α

 

        Αποφασίζει όπως η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προφύλαξης από την επικινδυνότητα μπαλκονιού κτίσματος φερόμενου ιδιοκτήτη κου. Κοντού Δημήτριου, στην παραλία Αγίας Σωτήρας Σχίνου, αφού ελέγξει το ιδιοκτησιακό καθεστώς                                ( οικοδομική άδεια, συμβόλαια κ.λ.π. ) και δώσει οριστική λύση στο θέμα .

2018-08-01T03:27:46+00:00 Φεβρουάριος 2nd, 2018|
Επιστροφή