Απόφαση ΤΚ Πισίων 16/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
16/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-07-04 02:35
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Περί γνωμοδότησης καθορισμού τελών Δημοτικού Κοιμητηρίου Πισίων, έτους 2018 & εφεξής

Περίληψη:

Ο μ ό φ ω ν α

 

        Γνωμοδοτεί – Προτείνει, αναφορικά με τον καθορισμό   τελών Δημοτικού Κοιμητηρίου Πισίων, έτους 2018 & εφεξής, τις κάτωθι τιμές:

  1. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ:

   α. Δικαίωμα τετραετούς  ταφής σε 100,00 €.

   β. Δικαίωμα χρήσης πέραν της τετραετίας (έως τη λειτουργία οστεοφυλακίου) σε 20,00 € ανά έτος.  

  1. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ μόνιμους κάτοικους (πέραν της διετίας):

   α. Δικαίωμα τετραετούς  ταφής σε 100,00 €.

   β. Δικαίωμα χρήσης πέραν της τετραετίας (έως τη λειτουργία οστεοφυλακίου) σε 90,00 €.

   γ. Δικαίωμα τετραετούς ταφής σε υπάρχοντα οικογενειακό τάφο συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας σε 100,00 €.

  1. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ μη μόνιμους κάτοικους:

   α. Δικαίωμα  τετραετούς χρήσης τάφου σε 6.000,00 €.  

   β. Δικαίωμα χρήσης πέραν της τετραετίας (έως τη λειτουργία οστεοφυλακίου) σε 200,00 €  ανά έτος.

   γ. Δικαίωμα τετραετούς ταφής σε υπάρχοντα οικογενειακό τάφο συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας σε 100,00 €.

 

2018-07-04T14:35:01+00:00 Ιούλιος 4th, 2018|
Επιστροφή