Απόφαση ΤΚ Πισίων 07/2019

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
7/2019
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2019-04-25 03:45
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Λήψη Απόφασης -Πρότασης για τον καθορισμό Κοινόχρηστων, δημοτικών ή κοινοτικών χώρωνστους οποίους και μόνο θα επιτρέπεται να τοποθετούνται ειδικά διαμορφωμένα πλαίσια για την προβολή των υπαίθριων διαφημίσεων, για την τριετία 2020 – 2022

Περίληψη:

Ο μ ό φ ω ν α

 

        Προτείνει τους ίδιους, Κοινόχρηστους  χώρους στους οποίους και μόνο θα επιτρέπεται να τοποθετούνται  ειδικά διαμορφωμένα πλαίσια για την προβολή των υπαίθριων διαφημίσεων, για την τριετία  2020 – 2022, που είχαν προταθεί με την αριθμ. 13/2016 απόφαση, ως κάτωθι:

 1. Η  κεντρική οδός Πισσίων από την διασταύρωση προς το Σχολείο μέχρι και τον Αγ.  Νεκτάριο.
 2. Κεντρική Πλατεία Πισσίων.
 3. Μεσαία Πλατεία Πισσίων.
 4. Πλατεία Δημοτικού Σχολείου.
 5. Νέα  Επαρχιακή  οδός Σχοίνου-Βαμβακές –Μαυρολίμνη από είσοδο Καλυβίων μέχρι την έξοδο

     Μαυρολίμνης.

 1. Παλαιά επαρχιακή οδός από διασταύρωση Καλυβίων μέχρι Πλατεία Παυσανία.
 2. Πλατεία Παυσανία.
 3. Παλαιά επαρχιακή οδός από πλατεία Παυσανία μέχρι διασταύρωση με νέα επαρχιακή οδό θέση ‘’    

     Μαγούλα’’.

 1. Δρόμος Σχοίνου –Στραβά από πλατεία Παυσανία μέχρι στροφή προς Στραβά θέση ‘’Γκούρι’’.
 2. Ευρύτερη περιοχή Πισσίων.
 3. Ευρύτερη περιοχή Σχοίνου.

 

2019-05-03T15:46:57+00:00 Απρίλιος 25th, 2019|
Επιστροφή