Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 235/2019

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
235/2019
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2019-10-09 11:40
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Προστασίας & Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου (Σ.Π.Ο.Α.Κ.) “Ο ΑΡΙΩΝ”

Περίληψη:

ο κ. Πρόεδρος ζήτησε την εκλογή, με μυστική ψηφοφορία, δύο (2) εκπροσώπων του Δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο του ανωτέρω Συνδέσμου, τονίζοντας ότι, βάσει του ανωτέρω αριθμού των εκπροσώπων του Δήμου μας, δεν  προκύπτει υποχρέωση του Συμβουλίου να αναδείξει εκπρόσωπο από τη μειοψηφία του.

Εν συνεχεία ο κ. Δήμαρχος υπέδειξε τους δημοτικούς συμβούλους της παράταξής του κ. Πέρρα Σωτήριο και κ. Ράτη Σπυρίδωνα.

 

Κατόπιν διενεργήθηκε μυστική ψηφοφορία και καταμέτρηση των ψηφοδελτίων, κατά την οποία βρέθηκαν επί είκοσι πέντε (25) ψηφισάντων είκοσι πέντε (25) έγκυρα ψηφοδέλτια.

Με την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας, βρέθηκαν 25 ψήφοι υπέρ του κ. Πέρρα και 25 ψήφοι υπέρ του κ. Ράτη.

 

Σύμφωνα με το αποτέλεσμα αυτό, εκπρόσωποι του Δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου (Σ.Π.Ο.Α.Κ.) “Ο ΑΡΙΩΝ” εκλέγονται οι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας κ. ΠΕΡΡΑΣ Σωτήριος του Ιωάννη και κ. ΡΑΤΗΣ Σπυρίδων του Γεωργίου, για τη δημοτική περίοδο 01/09/2019 – 31/12/2023 και μέχρι την εγκατάσταση του νέου διοικητικού συμβουλίου του.

2019-10-15T11:45:54+00:00 Οκτώβριος 9th, 2019|
Επιστροφή