Απόφαση Κοινότητας Πισίων 17/2019

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
17/2019
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2019-09-26 03:16
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Περί πάγιας προκαταβολής

Περίληψη:

   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

         Εξουσιοδοτεί τον κο. Πρόεδρο του συμβουλίου της Κοινότητας Πισίων, όπως διαχειριστεί την πάγια προκαταβολή, έτους 2019, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  

 

2019-09-26T15:16:05+00:00 Σεπτέμβριος 26th, 2019|
Επιστροφή