Απόφαση Κοινότητας Λουτρακίου – Περαχώρας 45/2019

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
45/2019
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2019-10-11 11:41
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Προέγκριση ή μη ίδρυσης ψυχαγωγικών παιδειών σε κοινόχρηστο χώρο, εντός του Πάρκου Λουτρακίου, διάρκειας ενός (1) έτους.

Περίληψη:

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Χορηγεί στην κα ΜΟΥΛΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ προέγκριση ίδρυσης ψυχαγωγικών παιδειών ( ηλεκτρονικά παιχνίδια με κερματοδέκτη) σε μη στεγασμένο κοινόχρηστο δημοτικό χώρο, εντός του Παραλιακού Πάρκου Λουτρακίου, επιφάνειας 6,00 τ.μ. διάρκειας ενός (1) έτους και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο προοίμιο της παρούσας  απόφασης.

2019-10-11T11:41:04+00:00 Οκτώβριος 11th, 2019|
Επιστροφή