Απόφαση Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 6/2019

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
6/2019
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2019-03-13 11:03
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

ΘΕΜΑ 1ον EKTAKTO : «Λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού(Α΄ Κατανομή ΚΑΠ, έτους 2019) από ΥΠ.ΕΣ ≠26.558,00 ≠€, για κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Σχολείων της Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου».

Περίληψη:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1/ Εγκρίνει την αποδοχή  ποσού  ≠ 26.558,00 ≠ € το οποίο ύστερα από κράτηση 0,15%,λόγω σχετικής παρακράτησης, υπέρ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων(Τ.Π.Δ – 39,83 €), ανέρχεται στο ποσό των #  26.518,17 #€.

2/ Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της  Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, κο Παπαθανασίου Αθανάσιο, για την είσπραξη του ποσού αυτού από το Ταμείο του Δήμου και την κατάθεση του στην ALPHA BANK.

2019-03-13T23:03:07+00:00 Μάρτιος 13th, 2019|
Επιστροφή