Απόφαση Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 21/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
21/2018
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-10-11 04:12
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Έγκριση Όρων για την Προκήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προφορές για την ανάθεση εκμετάλλευσης του σχολικού κυλικείου του Γενικού Λυκείου Λουτρακίου

Περίληψη:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη πλειοδότη για την ανάθεση της εκμετάλλευσης του σχολικού κυλικείου του ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ, τον οποίο θα διενεργήσει τη Τριμελής Επιτροπή που ορίστηκε με την υπ΄αριθμ. 125/10/10/2018 Απόφαση του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου ως κάτωθι:

1/  Ο Παπαθανασίου Αθανάσιος, Πρόεδρος της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής και εκπρόσωπος του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων στην οικεία Σχολική Επιτροπή και σε περίπτωση κωλύματος ο Αντιπρόεδρος αυτής κος Νικολάου Σωτήριος Δημοτικός Σύμβουλος και εκπρόσωπος του Δήμου στην Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπ/σης.

2/ Μπαλής Σπυρίδων, Δ/ντής του Γενικού Λυκείου Λουτρακίου και σε περίπτωση κωλύματος ο Υποδιευθυντής κος Τυφτικίδης Δημήτριος.

3/ Χαρίτος Νικόλαος εκπρόσωπος του Συλλόγου Διδασκόντων. του Γενικού Λυκείου Λουτρακίου και σε περίπτωση κωλύματος η κα Σακελλαρίου Μαρία.

Β. Καθορίζει τους όρους της Διακήρυξης σύμφωνα με  τους οποίους θα διεξαχθεί ο Διαγωνισμός

2018-10-15T02:15:07+00:00 Οκτώβριος 11th, 2018|
Επιστροφή